14 Nov de dagen worden korter en de nachten langer. We hebben meer zin om het in huis gezellig te maken. We bereiden ons voor op de laatste maand van het jaar, die we feestelijk willen afsluiten.

Met de Maan in het teken Weegschaal beginnen we de dag in harmonie en zijn we in een vreedzame stemming. De ontmoeting met de planeet Mars later in de avond zouden we wel eens moeilijk in slaap kunnen komen. We zitten vol plannen en zijn eigenlijk te energiek of te druk in ons hoofd om tot rust te komen.

In de ochtend van 15 nov maakt de Maan een vierkant met Pluto. Deze energie voelt even vervelend, waardoor we vol twijfels zitten en bij onszelf nagaan of we wel goed bezig zijn. Het mooie sextiel naar Mercurius zorgt er wel voor, dat we er met onze vrienden of dierbaren over kunnen praten. Het zou zo maar eens kunnendat we met ons maatje de hele nacht door babbelen. Rond middernacht maakt de Maan een oppositie met Uranus, waardoor we opgeschrikt kunnen worden door iets onverwachts. Ook het wereldgebeuren reageert hier op.

16 nov gaat de Maan over naar het teken Schorpioen. De emoties zwepen op. Schorpioen zorgt altijd voor meer [erotische] spanning. Echter, doordat Venus en Jupiter in Schorpioen staan, heel dicht bij elkaar, pakt dit heel mooi uit. Het zorgt voor mooie ontmoetingen en het wederzien van onze soulmates. Stellen die al iets langer met elkaar zijn blazen weer nieuw leven in hun relatie.

Ook op 17 nov nemen wij deze prachtige energie de hele dag met ons mee. Er kan van alles gebeuren. Het geluk lijkt met ons te zijn, ook op creatief, materieel en sociaal/maatschappelijk vlak.
©astromedium annette kok

Google Translate

14 Nov the days are shorter and the nights longer. We would like to make it cozy at home. We prepare ourselves for the last month of the year, which we wish to conclude on a festive basis.

With the Moon in the Sign Libra, we begin the day in harmony and we are in a peaceful mood. The encounter with the planet Mars later in the evening might be difficult to get to sleep. We are full of plans and are actually too energetic or too busy in our minds to relax.
In the morning of the 15th of November the Moon makes a square with Pluto. This energy feels a bit annoying, leaving us to doubt and to see if we are doing well. The beautiful sextile to Mercury makes it possible for us to talk with our friends or loved ones. It would be possible to chat with our buddy all night long. Around midnight, the Moon makes an opposition to Uranus, causing us to be frightened by something unexpected. The world event is also responding to this.

16th of November the Moon passes to the sign Scorpio. The emotions sweep up. Scorpio always causes more [erotic] ​​tension. However, because Venus and Jupiter are in Scorpio, very close to each other, this is very beautiful. It creates nice encounters and the renewal of our soulmates. Couples who are together for a long time make their relationship work again.
Also on 17th of November we take this wonderful energy with us all the day. Everything can happen. Happiness seems to be with us, also at creative, material and social / social level.
© astromedium annette kok

408339_204184096381639_1868643069_n