11 Nov in Nederland is het vandaag het feest van Sint Maarten. De dag dat kinderen ’s avonds met lampionnen langs de deuren gaan en liedjes zingen. In ruil daarvoor krijgen ze snoep of fruit.
11 is numerologisch gezien een magisch getal en november is ook een elf. De elfde van de elfde is mysterieus en magisch.
In de horoscoop van vandaag kunnen we daar iets in terug vinden in de prachtige driehoek die wordt gevormd door de Maan en de Node naar Lilith/Saturnus en Uranus toe. De Node en Lilith zorgen ervoor, dat karmische problemen dit weekend goed aangepakt kunnen worden, waardoor we weer een stukje verder evolueren en groeien.
Met deze prachtige Maanstand belooft het een fijn weekend te gaan worden.

12 Nov de Maan staat wederom prachtig, nu naar Venus en Jupiter toe, die samen bijna aligned staan. Venus en Jupiter samen zorgen voor een geweldig mooie energie, uiteraard ook op romantisch gebied.  De Maan gaat in de middag nog wel een oppositie aan met Neptunus. Dit heeft tot gevolg dat we ons kunnen ergeren aan zaken die ons van ons pad afhouden. Het is een goede middag om op te ruimen en onze zaakjes te regelen.
Maar dat weerhoudt ons er niet van om er toch een hele gezellige middag en avond van te maken.

13 Nov. de Maan staat nog steeds in het keurige sterrenbeeld Maagd en maakt een gunstig aspect met Pluto. We kunnen verder gaan met regelen, ordenen en opruimen. Het geeft orde, structuur en energie. Venus en Jupiter staan exact aligned en dit is een heerlijke stand voor alle liefdes- en gelukszaken. De mooie driehoek die ze naar Neptunus vormen brengt alleen nog maar meer plussen. Geloof echter niet alles wat je hoort, want het vierkant naar Mercurius geeft onbetrouwbare informatie en verwarring.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google translate

11 Nov in the Netherlands today is the celebration of Sint Maarten. The day that children go to the lights with lamps in the evening and sing songs. In return, they get candy or fruit.
11 is numerically a magic number and November is also an eleven. The eleventh of the eleventh is mysterious and magical.
In today’s horoscope we can find something in the beautiful triangle formed by the Moon and the Node to Lilith / Saturn and Uranus. The Node and Lilith ensure that karmic problems can be dealt with well this weekend, which means that we can continue to evolve and grow a little further.
With this beautiful Moon stand it promises to be a nice weekend.
12 Nov de Moon is once again beautiful, now to Venus and Jupiter, which are almost aligned together. Venus and Jupiter together provide amazing energy, of course, romantic. The Moon is still opposed to Neptune in the afternoon. As a result, we can annoy ourselves on things that keep us from our path. It’s a good afternoon to clean up and arrange our business.
But that does not prevent us from having a nice afternoon and evening.
13 Nov. The Moon is still in the precious zodiac sign Virgo and makes a favorable aspect with Pluto. We can continue to arrange, organize and clean up. It gives order, structure and energy. Venus and Jupiter are exactly aligned and this is a wonderful place for all loves and happiness. The beautiful triangle that they form into Neptune brings even more pluses. But do not believe everything you hear, because the square to Mercury gives unreliable information and confusion.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

15697457_10153913349041853_5409674173150952751_n

Advertentie