7 Nov met de Maan eind Tweelingen gunstig naar oa Venus begint de dag aangenaam. Dit is ook een goed aspect voor de liefde. Het is wel mogelijk, dat er weinig uit onze handen komt, omdat de Maan in de middag wisselt van teken en overgaat naar het sterrenbeeld Kreeft. De avond voelt intenser en emotioneler, maar niet onprettig.

8 Nov de Maan maakt de hele dag een prachtig aspect met de Zon en Neptunus. Zodoende wordt er een mooie Waterdriehoek gevormd. Een heerlijke energie, die veel dingen mogelijk maakt en waardoor enigszins slechte invloeden naar de achtergrond verschuiven.

9 Nov de Maan staat nog steeds in het sterrenbeeld Kreeft. Hierbij staat zij in haar eigen teken en dus heel sterk. We beleven alles veel intenser en we reageren gevoeliger op prikkels. In de middag gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Leeuw en maakt zich op voor een vierkant naar Venus en Jupiter. Hierdoor zitten we iets minder prettig in ons vel.

10 Nov de Maan raakt de Node aan en maakt een gunstig aspect met Mars, maar staat ongunstig naar de Zon. Fysiek en geestelijk kunnen we ons iets minder voelen, maar door de mooie energie met Mars verrichten we toch veel en goed werk. De samenstand met de Node geeft mooie inzichten.
©astromedium annette kok

Google Translate

7 Nov with the Moon end Gemini favorable to Venus starts the day pleasantly. This is also a good aspect for love. It is possible that little comes from our hands because the Moon changes from sign to afternoon and passes to the zodiac sign Cancer. The evening feels more intense and emotional, but not uncomfortable.

8 Nov de Moon makes the whole day a beautiful aspect with the Sun and Neptune. Thus, a beautiful Water Triangle is formed. A delicious energy, which allows many things and causes some bad effects to shift into the background.

9 Nov de Moon is still in the zodiac sign Cancer. It is in her own sign and therefore very strong. We experience everything much more intense and we respond more responsibly to incentives. In the afternoon, the Moon goes over to the constellation Leo and sets itself up for a square to Venus and Jupiter. This makes us feel less comfortable in our skin.

10 Nov the Moon touches the Node and makes a beneficial aspect with Mars, but is unfavorable to the Sun. Physically and mentally we can feel less, but because of the beautiful energy with Mars we do a lot of work. The association with the Node gives beautiful insights.
© astromedium annette kok

14355794_10153665955126853_5717087186683902210_n