3 Nov er volgen emotionele dagen. De Maan staat eerst conjunct met Uranus, vervolgens oppositie met Venus, daarna met Jupiter om vervolgens een Volle Maan aan te gaan met de Zon op 11 graden Stier/Schorpioen.
De aanloop naar de Volle Maan voelt heftig, waardoor 3 Nov moeizaam kan verlopen. Mensen reageren oververhit en emotioneel. Wij zijn zelf ook van slag vanwege alle ervaringen van de afgelopen maanden/jaren. We willen zaken afronden, vooral zaken waarbij we onze macht uit handen geven, waarbij we het idee hebben gevoelsmatig gemanipuleerd te worden.

Daar gaat de Volle Maan van 4 nov over. Het loslaten van gevoelens van machteloosheid, onderdrukking en drama. Dat is iets wat we niet meer willen: drama in ons leven.
Het gaat ook over zekerheden, emotionele veiligheid, maar ook om financiële veiligheid. We willen meer voor onszelf opkomen. Ons niet meer klein houden voor onze omgeving.
Ook relationeel doet deze Volle Maan veel met ons. In de horoscoop staat Uranus op de relatie as en Venus daar tegenover. Hierdoor kunnen plotselinge besluiten tot verwijdering of zelfs een breuk leiden.
Met Venus dichtbij de Ascendant en de Zon in huis 1 willen we beter voor onszelf zorgen en werken aan ons zelfvertrouwen en meer zelfliefde opbrengen.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok

Google Translate

3 Nov follow emotional days. The Moon is first in conjunction with Uranus, then Opposition with Venus, then with Jupiter to then go on a Full Moon with the Sun at 11 degrees Taurus / Scorpio.
The run-up to the Full Moon feels fierce, which makes 3 Nov difficult. People react overheated and emotionally. We are also struggling because of all the experiences of the past months / years. We want to complete business, especially matters in which we give up our power, with the idea being manipulated emotionally.
There is the Full Moon of 4 Nov. Releasing feelings of powerlessness, oppression and drama. That’s something we no longer want: drama in our lives.
It is also about security, emotional safety and financial security. We want to get more for ourselves. We no longer hold small for our environment.
Relatively, this Full Moon is a great deal to us. In the horoscope Uranus stands on the relation ash and Venus. As a result, sudden decisions can lead to removal or even a break.
With Venus near the Ascendant and the Sun in House 1, we want to take better care of ourselves and work on our self-confidence and bring more self-esteem.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

13925276_10153578848941853_722036228247462953_n

Advertentie