16 Okt de Maan staat in Maagd en in goed aspect met Pluto. We kunnen vandaag veel van de grond krijgen. Begin alvast met opruimen en schoonmaken, dan volgen er vanzelf mooie inzichten.

17 Okt met de Maan vlak bij Mars vierkant Saturnus is de stemming ruzieachtig. Vandaag zijn nog belangrijker dan gister: Orde, rust en reinheid.
De sfeer is explosief, vooral omdat de Zon bijna oppositie Uranus staat.

18 Okt Mercurius is het sterrenbeeld Scorpio ingekomen en staat dichtbij Jupiter. Gesprekken kunnen nu een beetje sarcastisch verlopen. Let op wat je zegt, want je kan er anderen mee kwetsen.
De dag krijgt een emotionele lading, gezien de stand van Mars en de Zon, terwijl de Maan zich naar een Nieuwe Maan toebeweegt,

maar eerst gaat de Maan op 19 okt nog een verbinding aan met Venus, waardoor deze dag toch aangenaam kan verlopen.
©astromedium annette kok

Google Translate

16 Oct the Moon is in Virgo and in good shape with Pluto. We can get a lot of ground today. Start with cleaning and cleaning, and then you will find beautiful insights.

Oct 17th with the Moon near Mars square Saturn, the mood is arguing. Today is even more important than yesterday: Order, peace and cleanliness.
The atmosphere is explosive, especially because the Sun is near opposition Uranus.

18 Oct Mercurius entered the constellation Scorpio and is close to Jupiter. Conversations can now run a bit sarcastically. Take note of what you say, because you may hurt others.
The day gets an emotional load, given the state of Mars and the Sun, while the Moon moves to a New Moon,

but first, the Moon goes on to connect with Venus on 19 Oct, which makes this day enjoyable.
© astromedium annette kok

merc

Advertentie