3 okt Venus en Mars staan praktisch samen op 17 graden Maagd en samen maken ze een mooi aspect naar Pluto. Ook de Zon en Mercurius staan bijna exact aligned. Bijzondere samenstanden, die nog eens versterkt worden door de samenstand tussen de Maan en Neptunus, Dit veroorzaakt verwarring, maar levert ook mooie inzichten en creativiteit op.

4 okt rond middernacht maakt de Maan een oppositie met Venus en Mars. Gelukkig slapen de meeste mensen dan. Toch kan het, dat we de slaap slecht kunnen vatten en gekweld worden door pijnlijke herinneringen of gevoelens hebben  van verdriet. Deze stemming duurt voort tot in de middag. Dan vermannen we ons en kijken we met meer optimisme naar de toekomst.

5 okt de Maan staat oppoisitie met de Zon en Mercurius. Een dag vol slechte communicatie en misverstanden. De kunst is, om niet te orrdelen en ook naar andermans standpunten te luisteren.
©astromedium annette kok

Google Translate

Oct 3 Venus and Mars are practically together at 17 degrees Virgo and together they make a beautiful aspect to Pluto. Also the Sun and Mercury are almost exactly aligned. Special contexts, which are further enhanced by the relationship between the Moon and Neptune, this causes confusion, but also provides great insights and creativity.

4 Oct around midnight the Moon makes an opposition with Venus and Mars. Fortunately, most people sleep. Nevertheless, we can sleep badly and get swollen by painful memories or feelings of sadness. This mood will last until noon. Then we will shine and look more optimistic about the future.

Oct 5th the Moon stands up with the Sun and Mercury. A day of bad communication and misunderstandings. The art is, not to orbit and to listen to other people’s views.
© astromedium annette kok

857868_277104052422976_2026957286_o

Advertentie