29 sept de Maan voorbij Pluto in een gunstig aspect naar Venus en Mars geeft al iets meer rust. Venus en Mars staan samen en nog wel tegenover Neptunus, hetgeen voor veel verwarrende momenten zorgt. Pluto staat vandaag stationair. Deze energie voelt heel erg krachtig en brengt verandering in een bepaalde situatie, beetje afhankelijk hoe Pluto in de geboortehoroscoop staat.

30 sept de Maan gaat over naar het sterrenbeeld Waterman en maakt hierbij een gunstig aspect met Mercurius. Een goed moment om constructieve gesprekken te voeren. Mercurius zelf gaat vandaag over van het sterrenbeeld Maagd naar het teken Weegschaal. Dit maakt ons iets bedachtzamer en iets minder veroordelend. We kunnen wel veel twijfels hebben over een bepaalde situatie.
Venus staat exact oppositie met Neptunus. In de liefde geeft dat verwarring. We weten niet goed waar we aan toe zijn of we hebben zelf een vertekend beeld van de situatie,

1 okt de Maan staat nog steeds in Waterman, het geeft ons goede inzichten en brengt inspiratie, maar maakt ons ook opstandig. Jupiter is over zijn exacte oppositie naar Uranus heen, maar staat nog wel pal tegenover deze planeetgigant. Het zullen nu meer de gevolgen van een situatie zijn, die we gaan opruimen, recht zetten ed. Pluto komt uit zijn stationair periode en gaat sinds lange tijd weer Direct lopen. Deze heftige stand is voor veel gevoelige mensen goed merkbaar en werkt transformerend. We kunnen nu gaan manifesteren wat we in zijn Retrogradestand hebben bedacht en overwogen.

2 okt de Maan maakt een prachtig aspect met Jupiter en dat brengt eindelijk iets meer lucht in zaken die met het T-kruis te maken hebben. Issues die spelen krijgen nu een oplossing. Venus en Mars staan bijna exact aligned. Het kan in onze relaties strijd geven of juist super veel romantiek!
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

29 September the Moon beyond Pluto in a favorable aspect to Venus and Mars gives a little more rest. Venus and Mars stand together and still opposite Neptune, which causes many confusing moments. Pluto is stationary today. This energy feels very powerful and changes in a particular situation, little depending on how Pluto is in the birth chart.

30 September the Moon goes over to the zodiac sign Aquarius and makes a favorable aspect with Mercury. A good moment to conduct constructive conversations. Mercury himself moves today from the zodiac sign Virgo to the Sign Libra. This makes us more thoughtful and somewhat less judgmental. We can have many doubts about a particular situation.
Venus represents exact opposition with Neptune. In love, that confuses. We do not know what we are about or we have a distorted picture of the situation.

Oct. 1 the Moon is still in Aquarius, it gives us good insights and inspiration, but also makes us rebellious. Jupiter is about his exact opposition to Uranus, but is still standing in front of this giant planet. It will now be more the consequences of a situation we are going to clean up, settle etc. Pluto is from his stationary period and has been running for a long time. This fierce position is very noticeable for many sensitive people and is transforming. We can now manifest what we have considered and considered in his retrograde state.

Oct 2 the Moon makes a beautiful aspect with Jupiter and that brings a little more air into things that have to do with the T-cross. Issues playing now get a solution. Venus and Mars are almost exactly aligned. It can bring fight in our relationships or just a lot of romance!
Nice weekend!
© astromedium annette kok

919540_307081522758562_1186971450_o

Advertentie