26 sept ondanks de dreigende werking van sommige planeetstanden zijn er ook gunstige invloeden.
De negatieve planeetstanden hebben een trage uitwerking, omdat de opposities en t-kruisen voor langere tijd in de horoscoop staan.
Op korte termijn maakt de Maan een negatief contact met Saturnus, een vierkant naar Venus, Mars, Mercurius en Neptunus. Dit draagt niet echt bij aan een positieve ontwikkeling. Alleen Pluto komt er ditkeer gunstig uit, hetgeen voor de verandering wel eens fijn is.

27 sept de Maan is voorbij het kritieke punt met Saturnus en het vierkant naar Venus, Mars, Mercurius en Neptunus. De sfeer is hierdoor een stuk relaxter. De Maan maakt zowaar een gunstig aspect naar Uranus. Dit is goed voor de energie en de nieuwe plannen die we gemaakt hebben. Onderhuids voelen we nog wel spanningen.

28 sept de Maan in Steenbok maakt een gunstig aspect naar Venus en Mars en naar Neptunus. Dit is goed voor de romantiek en voor onze stemming. Later op de dag staat de Maan gunstig naar Mercurius, hetgeen goed is voor de communicatie. Moet je een moeilijk gesprek voeren, dan is de avond daar een geschikte tijd voor.
©astromedium annette kok

Google Translate

26 September, despite the threatening effects of some planet states, there are also positive influences.
The negative planet states have a slow effect because the oppositions and t-cruises are in the horoscope for a long time.
In the short term, the Moon makes a negative contact with Saturn, a square to Venus, Mars, Mercury and Neptune. This does not really contribute to a positive development. Only Pluto is beneficial in this time, which is nice for the change.
27 September the Moon is beyond the critical point with Saturn and the square to Venus, Mars, Mercury and Neptune. The atmosphere is a lot of relaxter. The Moon makes a favorable aspect to Uranus. This is good for the energy and the new plans we have made. Underhuids we still feel tensions.

28 September the Moon in Capricorn makes a beneficial aspect to Venus and Mars and to Neptune. This is good for romance and for our mood. Later in the day, the Moon is favorable to Mercury, which is good for communication. Should you have a difficult conversation, then the evening is a suitable time.
© astromedium annette kok

922539_304265303040184_1873008623_o

Advertentie