15 Sept de Maan mog steeds in haar eigen sterrenbeeld Kreeft staat sterk en zorgt voor emotionaliteit, huiselijkheid en gezelligheid. Een dag met een lach en een traan. De avond is zeer geschikt om visites te brengen of te ontvangen en samen met familie of vrienden door te brengen. Venus samen met de Node en Mercurius naast de Mars maakt intieme gesprekken mogelijk. Ook goed voor de romantiek. Het weekend kan op die manier goed beginnen.

16 Sept de Maan staat inmiddels in het vurige teken Leeuw. We willen goed voor de dag komen, en niet alleen uiterlijk. We hebben meer behoefte aan complimentjes en erkenning. De Maan maakt hierbij nauwelijks aspecten. Hierdoor kan de focus voor ons ook naar binnen gaan. Een goed moment om onze verschijning eens onder de loep te nemen en voor een metamorfose te zorgen. Deze zaterdag is goed geschikt om op te ruimen, te ordenen en zaken tot op de bodem uit te zoeken.

17 Sept met de Maan vlak bij de Node en Venus wordt het een veelbetekenende dag. Voor mensen in een relatie een geschikt moment om aan de relatie te werken en singles kunnen onverwacht een bijzondere ontmoeting hebben. Ook weer een dag om aan ons uiterlijk te werken en te transformeren. Eveneens voor creativiteit.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

15 September the Moon is still in her own zodiac sign Cancer stands strong and creates emotionality, homelijkheid and cosiness. A day with a smile and a tear. The evening is great for bringing or receiving visions and spending time with family or friends. Venus along with the Node and Mercury next to the Mars allows intimate conversations. Also good for romance. The weekend can start well.

16 Sept de Maan is now in the fiery sign of Leo. We want to get well, not just appearance. We need more compliments and recognition. The Moon does not make much sense. As a result, the focus for us can also come in. A good moment to take a look at our appearance and take care of a metamorphosis. This Saturday is well suited for cleaning, arranging and looking for things up to the bottom.

17 September with the Moon near the Node and Venus, it becomes a meaningful day. For people in a relationship, an appropriate time to work on the relationship and singles can unexpectedly have a special encounter. Another day to work and transform our appearance. Also for creativity.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

10354148_481188172014562_1070824637501331118_n