8 Sept de energie voelt nog steeds heftig. Dit heeft ook te maken met de Zonnevlammen die momenteel actief zijn. De Maan staat in het sterrenbeeld Ram en staat gunstig naar Venus, de Node en Mercurius. Dit is positief voor ons liefdesleven en helpt ons lastige gesprekken te voeren.

9 Sept de Maan staat vandaag een stuk minder gunstig. De morgen begint met een oppositie naar Jupiter toe en ’s middags kruipt de Maan naar Uranus toe. Wederom heftige emoties. We kunnen ons er onrustig onder voelen. Een voordeel is, dat Mars wel gunstig staat. We benutten deze dag het best door lekker actief bezig te zijn.

10 Sept de Zon gaat binnenkort zijn jaarlijkse vierkant maken met Saturnus. Saturnus is ditmaal verbonden met de Zwarte Maan. Op zich is dat gunstig, want ons onderbewustzijn werkt nu goed. We mogen mooie inzichten ontvangen. Al is het over zaken, die we niet goed doen. De mooie driehoek van de Zon naar Pluto werkt ook goed uit. Naast de mooie invloed van de Maan in Stier in een gunstig aspect naar Mars kan deze zondag niet meer stuk.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

8 Sept the energy still feels fierce. This also has to do with the sunflowers that are currently active. The Moon stands in the constellation Aries and is favorable to Venus, the Node and Mercury. This is positive for our love life and helps us make tricky conversations.

9 September the Moon is a lot less favorable today. The morning begins with an opposition to Jupiter and in the afternoon the Moon crawls to Uranus. Again hot emotions. We can feel uneasy about it. One advantage is that Mars is favorable. We use this day by actively working.

10 Sept the Sun will soon make his annual square with Saturn. Saturn is connected to the Black Moon this time. In itself, that is beneficial because our subconscious mind is working well now. We can receive beautiful insights. It’s all about things we do not do well. The beautiful triangle from the Sun to Pluto also works well. In addition to the beautiful influence of the Moon in Taurus in a favorable aspect to Mars this Sunday is no longer possible.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1078894_345394568927257_662294276_o