26 Aug het is onrustig, het kan geluidsoverlast geven, onrust en spanning. Saturnus is aan zijn jaarlijkse Directstand begonnen. Voor de mensen die Saturnus Retrograde hebben in de geboortehoroscoop geeft het een extra druk. Je voelt letterlijk de spanning.
De Maan staat ook erg onrustig, namelijk dichtbij Jupiter en oppositie Uranus. Hiervan is bekend, dat het mondiaal ook gevoelig ligt. Er is dus weer een verhoogde kans op aanslagen, vooral rond middernacht en de vroege ochtend van
27 Aug. Rond het middaguur gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Schorpioen, waardoor de druk minder wordt. Dan kan het weekend eindelijk beginnen. Het is dan een goed moment om met visite te genieten van een hapje en een drankje, en het vooral rustig aan te doen. Voor de romantiek moeten we nog heel even wachten.
28 Aug. is het een mooie dag om achterstallig werk te doen, of met creatieve of spirituele zaken bezig te zijn. Wederom blijft de romantiek nog achter. Venus is het sterrenbeeld Leeuw ingegaan, maar staat nog steeds ongunstig. De liefde is meer op onszelf gericht.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

26 Aug It is restless, it can cause noise, turmoil and tension. Saturn has begun his annual direct position. For the people who have Saturn Retrograde in the birth chart, it gives extra pressure. You literally feel the tension.
The Moon is also very restless, namely near Jupiter and opposition Uranus. It is known that it is also sensitive to the world. There is therefore an increased chance of attacks, especially around midnight and early morning
27 Aug. Around noon, the Moon passes to the constellation Scorpio, causing the pressure to decrease. Then the weekend can finally start. It is then a good time to have a snack and a drink with a visit and enjoy it in particular. For the romance we have to wait a little while.
28 Aug. It’s a great day to do arduous work, or be creative or spiritual. Again, the romance remains. Venus has entered the zodiac sign Leo, but is still unfavorable. Love is more focused on ourselves.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

326773_209210929212289_417044844_o