22 en 23 aug de Maan staat in het sterrenbeeld Maagd en is net Mercurius gepasseerd. Ze maakt vandaag wel een oppositie met Neptunus en morgen, de 23e, een oppositie met Cheiron. Deze twee dagen worden gekenmerkt met herinneringen en weemoedige gedachten. We voelen de nawerking van de eclips nog goed, maar de druk is er wel iets meer af. We zijn minder gespannen, maar wel iets down.

24 en 25 Aug staat de Maan in het teken Weegschaal en beweegt naar een mooi aspect met Jupiter toe. Dat belooft goed uit te pakken. De conjunctie is rond 17.19 uur [Ned Tijd] op 25 aug. 24 aug maakt de Maan eerst nog een vierkant naar Pluto. Dan is de energie iets minder goed. De 25e maakt de samenstand met Jupter veel goed en zijn we weer iet optimistischer gestemd.
©astromedium annette kok

Google Translate

22 and 23 Aug the Moon is in the zodiac sign Virgo and just passed Mercury. She is making an opposition today with Neptune and tomorrow, the 23rd, an opposition with Cheiron. These two days are characterized by memories and moody thoughts. We still feel the aftermath of the eclipse, but the pressure is a little bit further. We are less stressed, but something down.

24 and 25 Aug the Moon is in the Sign Libra and moves to a beautiful aspect with Jupiter. That promises to be a good deal. The conjunction is around 17.19 [Ned Time] on Aug 25th. Aug. 24, the Moon first makes another square to Pluto. Then the energy is a little less good. The 25th makes Jupter very well and we have been voted more optimistically.
© astromedium annette kok

IMG_3384

Advertentie