Het weekend verloopt eerst tamelijk rustig. Er doet zich een prachtig driehoek voor tussen Saturnus in Boogschutter, de Maan in Ram en de Zon en de Node in Leo. De driehoek maakt ook een verbinding naar Jupiter in Weegschaal, waardoor er zodoende een vlieger wordt gevormd. Dit is uiterst gunstig en deze mooie energie kunnen we inzetten om onze plannen te verwezenlijken.

De zondag 13 aug begint ok nog steeds met deze mooie energie. Rond het middaguur gaat de Maan over van het sterrenbeeld Ram naar het teken Stier. Dit is een mooie stand om te genieten, van etentjes bijvoorbeeld, van visite, kortom van het goede leven.
We kunnen deze goede aspectering wel even gebruiken, want de afgelopen periode was heftig. Mercurius maakt zich vandaag op om Retrograde te gaan en draait stationair.
Zoals bekend geeft dat oponthoud, storingen, vertragingen en misverstanden. Mercurius staat daarbij ook nog eens heel sterk, want deze planeet staat in zijn eigen teken, namelijk Maagd. Vlak voor zijn oppositie met Neptunus gaat deze planeet Retrograde.
Dit betekent niet, dat de oppositie niet werkt. Er is veel verwarring, chaos en oneerlijkheid, en dat blijft nog wel even zo.

14 Aug de Maan staat midden Taurus en staat niet zo gunstig naar de Zon. Wederzijdse gunstige aspecten naar Venus en Neptunus maken veel goed en zorgen voor een zachte en romantische sfeer,
Mercurius is nu echt Retrograde en zorgt dus voor de bekende verwarring, maar we kunnen daarentegen ook succesvol oude klusjes oppakken, oude vrienden bezoeken en sommige zaken herstellen. Het is een herkansing.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The weekend is quite slow. There is a beautiful triangle between Saturn in Sagittarius, the Moon in Aries and the Sun and the Node in Leo. The triangle also makes a connection to Jupiter in Libra, thus forming a kite. This is extremely favorable and we can use this beautiful energy to achieve our plans.

The Sunday, August 13, still starts with this beautiful energy. Around noon, the Moon passes from the constellation Aries to the sign Taurus. This is a beautiful setting for enjoying, for example, meals, visite, in short, of good life.
We can use this good aspect for a while, because the past period was fierce. Mercury is preparing to go Retrograde today and runs stationary.
As is known, that delays, interruptions, delays and misunderstandings. Mercury is also very strong because this planet is in its own sign, namely Virgo. Just before his opposition with Neptune, this planet is retrograde.
This does not mean that the opposition does not work. There is a lot of confusion, chaos and dishonesty, and that will be the same.
14 Aug the Moon is in the middle of Taurus and is not so favorable to the Sun. Mutual beneficial aspects to Venus and Neptune make a lot of good and ensure a gentle and romantic atmosphere,
Mercurius is really Retrograde, thus confusing familiar conflicts, but we can also take old jobs, visit old friends, and recover some things. It’s a reprieve.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

486600-stag-and-moon