8 Aug de invloed van de Volle Maan en de Maan eclips zindert nog na. Het waren heftige standen en met de Maan eind Waterman zijn de emoties nog steeds niet voorbij. De Maan staat oppositie met de Node, waardoor we ons afvragen of we wel op de goede weg zijn. Dat is zeer de vraag, want misschien volegen we het pad dat vertrouwd voor ons aanvoelt.

9 Aug de Maan staat in het teken Vissen en verliest daarbij niet zijn emotionaliteit. Zo dicht bij Neptunus zorgt het voor veel verwarring en vragen we ons af wat we aan het doen zijn. We horen wellicht een roddel of een verhaal, dat helemaal nergens op slaat.

10 Aug de Maan tussen Neptunus en Cheiron en oppositie met Mercurius zorgt voor veel geharrewar. Er speelt wellicht bedrog, verraad of oneerlijkheid. Niets is wat het lijkt. Bovendien kunnen we nu beter geen discussie opstarten en al helemaal niet omdat Mercurius steeds langzamer gaat lopen.

11 Aug Mercurius staat bijna stil en loopt vanaf morgen stationair. Dat brengt altijd weer een verwarrende tijd, vooral op het gebied van communicatie en correspondentie. Ook het verkeer, de computer ed kunnen vertraging hebben. Afspraken gaan niet door en de handel ligt [tijdelijk] stil. Het is wel weer goed om iets op te pakken, wat we hebben laten liggen, of mensen te bezoeken uit ons verleden.
©astromedium annette kok

Google Translate

8 Aug The influence of the Full Moon and the Moon eclipse still sings. They were awesome and with the Moon End Aquarius, the emotions are still not over. The Moon is opposed to the Node, which makes us wonder if we are on the right track. That is very much the question, because maybe we feel the path that is familiar to us.

9 Aug the Moon stands in the sign Pisces and does not lose its emotionality. So close to Neptune, it causes a lot of confusion and we wonder what we are doing. We may hear a gossip or a story that does not matter.

10 Aug The Moon between Neptune and Cheiron and Opposition with Mercury makes a lot of devotion. There may be fraud, betrayal or dishonesty. Nothing is what it seems. In addition, we can not start any discussion at all, or because Mercury is still slowing down.

11 Aug Mercurius is almost quiet and runs stationary from morning. That always brings a confusing time, especially in the area of ​​communication and correspondence. Traffic, computer, etc. may also be delayed. Agreements do not go on and the trade is [temporarily] silent. It is good to pick something up, what we have left, or to visit people from our past.
© astromedium annette kok

15069078_10153804247776853_466193042272421821_o