3 en 4 Jun met de Maan in het sterrenbeeld Weegschaal, direct naast reuzenplaneet Jupiter wordt de goede vibe geactiveerd, vooral omdat Jupiter zijn Retrogradereis bijna heeft beëindigd. Dit is de laatste maal dat de Maan Jupiter in zijn Retrogradelus ontmoet, dus alles wat nog moet worden weggewerkt of losgelaten sinds deze periode vraagt om verwerking en opheldering. Hierdoor kan het even emotioneel voelen, maar vooral overdag bemerken we hier weinig van. Dit vanwege het mooie aspect met de Zon. Pas zondagavond gaat het wringen, omdat de Maan dan langzaam naar een oppositie met Uranus en Venus beweegt.
5 Jun tot dusver heeft een oppositie tussen de Maan en Uranus dikwijls tot wereldnieuws  geleid, maar doordat zowel de Maan als Uranus een lichtbrenger, resp. Jupiter en Venus naast zich hebben, zal ook deze tweede Pinksterdag luchtig en prettig verlopen. Wel kunnen we ons vandaag iets vermoeid voelen.
Fijne Pinksterdagen!
©astromedium annette kok

Google Translate

3 and 4 Jun with the Moon in the constellation Libra, right next to Giant Planet Jupiter, the good vibe is activated, especially because Jupiter has almost ended his Retrograde trip. This is the last time the Moon Jupiter meets in his Retrograde loop, so all that has to be eliminated or released since this period requires processing and clarification. This makes it feel emotional, but especially during the day we do not notice much about it. This because of the beautiful aspect with the sun. Only Sunday night is it going to wring because the Moon moves slowly to an opposition with Uranus and Venus.
June 5, so far, an opposition between the Moon and Uranus has often led to world news, but because both the Moon and Uranus have a light emitter, resp. Jupiter and Venus next to them, this second day of Pentecost will be smooth and pleasant. However, we can feel tired today.
Happy Pentecost!
© astromedium annette kok

1026026_334124333387614_434614568_o

Advertentie