Helaas was het gister weer zover en werden er middels een zelfmoordaanslag tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester veel mensen, waaronder onschuldige kinderen gewond en gedood. Een afschuwelijke gebeurtenis.
Regelmatig plaats ik hier een aanslagalert.
Nog steeds is het gevaar voor terreuraanslagen en zelfmoordbommen nog niet geweken:
We naderen een oppositie tussen Mars en Saturnus, hetwelk een zeer kwaadaardig aspect is.
Ook het exacte vierkant tussen Venus en Pluto speelt een rol. Venus heeft de oppositie met Jupiter gepasseerd, maar staat 25 mei exact vierkant met Pluto.
Mars staat 28 mei exact oppositie met Saturnus. Vlak voor en na die data kunnen we opgeschrikt worden door meldingen over aanslagen.
Bij zelfmoordaanslagen is vaak een negatief aspect met Venus van toepassing.
Dit aspect werd iets eerder, nml gister geactiveerd door de Maan, waardoor de gebeurtenis eerder dan het exacte aspect plaats vond.
We dienen dus nog de hele week uiterst voorzichtig te zijn en extra alert te zijn op aanslagen.
Het aspect tussen Mars en Saturnus, hetgeen zeer kwaadaardig is, wordt in de nacht van 26 op 27 mei geactiveerd en zal gedurende de hele dag van 27 mei gelden.
©astromedium annette kok

Google Translate

Unfortunately, again yesterday  by a suicide attack during the Ariana Grande concert in Manchester many people were injured and killed, including innocent children. A horrible event.
I regularly place an assessment alert here.
There is still danger of terrorist attacks and suicide bombings:
We are approaching an opposition between Mars and Saturn, which is a very evil aspect.
The exact square between Venus and Pluto also plays a role. Venus passed the opposition with Jupiter, but May 25 is exactly square with Pluto.
Mars May 28th exact opposition with Saturn. Just before and after those dates, we can be shocked by reports of attacks.
In case of suicide attacks, a negative aspect with Venus often applies.
This aspect was slightly earlier, nml activated yesterday by the Moon, which took place earlier than the exact aspect.
So we should be extremely careful all the time and be more alert to attacks.
The aspect between Mars and Saturn, which is very malignant, will be activated in the night of 26th of May 27th and will be valid throughout the day of May 27th.
© astromedium annette kok

1510886_424482987685081_1626381804_n

Advertentie