18 Mei de Maan staat overdag erg gunstig, maar tegen de avond gaan we meer terugdenken aan vroeger. Hierbij passeren fijne herinneringen, maar ook minder prettige. In de avond zijn we gevoeliger en iets melancholisch. Overdag kunnen we de energie goed gebruiken om correspondentie te doen, de eerste stappen te zetten met betrekking tot onze plannen, en we kunnen nog fysiek wat werk doen.

19 Mei in de ochtend staat de Zon vierkant met de Maan, respectievelijk 28 graden Stier en Waterman/Vissen. We voelen ons vermoeid en zijn blij, dat het weekend in aantocht is. Daarnaast staat Venus oppositie Jupiter. Dit is geen gunstige stand om de week romantisch af te sluiten. We willen liever lui op de bank doen waar we zelf zin in hebben.

20 Mei nog steeds geen geweldige aspecten. wij en ook de wereld reageren hier onrustig op. Gevoelens van onvrede, maar ook het gevoel dat we benadeeld worden spelen op. Het is nog steeds verstandig om ons rustig te houden en ons niet door andermans emoties mee te laten trekken.

21 Mei de Zon is het sterrenbeeld Tweelingen binnengekomen. De sfeer wordt luchtiger en vrolijker, zeker in de middag. We worden weer socialer en hebben er meer zin in om gezellige dingen met elkaar te doen. Dit is een goede afsluiter van het matige weekend, waarbij we de gelegenheid krijgen om over onze gevoelens met elkaar te praten.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

May 18th the Moon is very favorable during the day, but by the evening we will remember more. Passing nice memories, but also less pleasant. In the evening we are more sensitive and somewhat melancholic. During the day we can use the energy properly to make correspondence, take the first steps regarding our plans, and we can still do some physical work.

May 19 in the morning the Sun stands square with the Moon, 28 degrees Taurus and Aquarius / Pisces respectively. We feel tired and are happy that the weekend is coming. In addition, Venus opposes Jupiter. This is not a good opportunity to end the week romanticly. We’d rather sit lazy on the couch and do what we would like to do.

May 20 still no great aspects. We and the world are also worried about this. Feelings of dissatisfaction, but also the feeling that we are disadvantaged to play on. It is still wise to keep us calm and not let us go through other people’s emotions.

May 21 the Sun entered the zodiac sign Gemini . The atmosphere will be airier and happier, especially in the afternoon. We are becoming more socialized and want more fun together. This is a good closing of the moderate weekend, giving us the opportunity to talk about our feelings.
Nice weekend!
© astromedium annette cook

969474_351654378301276_839126573_n

Advertentie