15 Mei de Maan staat samen met Pluto. Dit geeft altijd meer spanning. Pluto is dan wel een zwerfplaneet; zijn invloed astroogisch gezien is enorm. Ook de invloed van Jupiter en dat merken we vooral in de ochtenduren en in het begin van de middag. Dan vormt Jupiter namelijk een vierkant met de Maan en zodoende ook met Pluto. We kunnen sombere gevoelens hebben en geloven dat we momenteel niet veel geluk hebben in ons leven. In de namiddag en de avond verbetert dit, want Pluto staat in feite helemaal niet zo slecht. Er wordt nog steeds een driehoek gevormd met de Zon. Ook Saturnus staat overwegend gunstig, dus kan de maandag toch heel prettig verlopen.

16 Mei de Zon en de Maan staan positief naar elkaar toe, maar de Maan maakt wel een vierkant, eerst met Uranus en even later met Mercurius. Dit maakt de dat de dag grillig kan verlopen. Ook de communicatie, vooral over ons gevoelsleven, loopt niet helemaal lekker.

17 Mei de maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Waterman en in de ochtend nog steeds vierkant met Mercurius. Dat maakt ons nog steeds kribbig en we voelen ons opstandig of we hebben gewoon een slecht humeur. De planeet van communicatie, handel en verkeer staat nu in het teken Stier. Het maakt het denken trager en we hebben meer de behoefte om details uit te werken. Storingen zoals met Whats App en cyberaanvallen liggen inmiddels achter ons en zullen momenteel niet meer gebeuren. De afgelopen twee weken maakte ik er melding van, maar vanaf deze week zal dat hoogstwaarschijnlijk niet meer voorkomen.
©astromedium annette kok

Google Translate

May 15 the Moon stands with Pluto. This always gives more voltage. Pluto is a roaming planet; His influence astrogenically is enormous. We also notice the influence of Jupiter, especially in the morning and early afternoon. Then Jupiter is a square with the Moon and thus also with Pluto. We can have gloomy feelings and believe that we do not currently have much luck in our lives. In the afternoon and evening, this improves because Pluto is not so bad at all. A triangle is still formed with the Sun. Saturn is also very favorable, so Monday can be quite pleasant.

May 16, the Sun and the Moon are positive to each other, but the Moon does make a square, first with Uranus and a little later with Mercury. This makes it possible for the day to run smoothly. Communication, especially about our feelings of life, does not go well.

May 17 the moon is now in the constellation Waterman and in the morning is still square with Mercury. That still makes us crazy and we feel rebellious or we just have a bad mood. The planet of communication, trade and traffic is now signposted Bull. It makes thinking slower and we have more the need to work out details. Malfunctions like Whats App and cyber attacks are now behind us and will not happen anymore. The last two weeks I mentioned, but from this week it will most likely not happen again.
© astromedium annette kok

10264669_464986723634707_8838820729627386300_n

 

Advertentie