10 Mei de Maan beweegt zich naar een Volle Maan toe. Vlak voor middernacht is het zover. De Zon en Maan staan respectievelijk op 20 graden Stier en Schorpioen. Mercurius heeft zojuist Uranus gepasseerd. Belangrijke standen die ons mooie nieuwe inzichten geven. Emoties kunnen hoog oplopen, vooral met betrekking tot onze kinderen en vriendschappen. De Volle Maan biedt ons ook de gelegenheid om zaken af te ronden en af te sluiten. Zaken die al langer onder de oppervlakte sudderen komen nu boven dobberen. Je voelt dat het tijd is om deze nieuwe initiatieven ruimte te geven.

11 Mei We voelen nog enigszins de nawerking van de Volle Maan, maar er staan verder wel hele mooie aspecten in deze daghoroscoop. Een mooie driehoek tussen de Zon en Pluto en tussen Mars en Jupiter en niet te vergeten tussen Mercurius/Uranus en de Node en Saturnus. Mooie invloeden voor een nieuwe fase in ons leven. Alleen de Maan staat iets minder gunstig, waardoor op gevoelsvlak verstoringen zijn.
Happy Full Moon
©astromedium annette kok

Google Translate

May 10, the Moon moves to a full moon. Just before midnight it is so far. The Sun and Moon are respectively 20 degrees Bull and Scorpion. Mercury has just passed Uranus. Important positions that give us beautiful new insights. Emotions can be high, especially with regard to our children and friendships. The Full Moon also gives us the opportunity to finish and end business. Things that have been underneath the surface for a while now come up to the top. You feel it’s time to give these new initiatives space.

May 11 We still feel the full effect of the Full Moon, but there are also very nice aspects in this day horoscope. A beautiful triangle between the Sun and Pluto and between Mars and Jupiter and not to mention between Mercury / Uranus and the Node and Saturn. Beautiful influences for a new stage in our lives. Only the Moon is slightly less favorable, which is a disturbance of emotion.
Happy Full Moon
© astromedium annette kok

12510484_967955276608497_7220428498587959718_n

Advertentie