8 Mei de Zon 18 graden Stier staat gunstig met Pluto en daar staat ook het Pars Fortune, oftewel het gelukspunt bij. Dit is een mooie energie. Mercurius en Uranus staan exact aligned. In de middag/avond passeert de Maan dit punt in oppositie. Dit geeft nogmaals verstoringen in verkeer en communicatie, maar geeft ook kans op onweer, natuurrampen, opstand en aanslagen. [Vlieg] verkeer en internet kan hier enorm hinder van hebben.
Een dag dus om voorzichtig te doen. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren.

9 Mei de energie is nog steeds heftig. De Maan staat in Schorpioen, hetgeen altijd al een intensere sfeer geeft. Daarnaast zijn Mercurius en Uranus nog steeds aligned. Gesprekken worden nog steeds verkeerd begrepen of zijn onredelijk. Wederom een dag om rustig aan te doen, alhoewel er zeker ook positieve invloeden zijn. Doordat we naar een Volle Maan toe bewegen zijn we toch iets gevoeliger dan anders en raken we sneller van slag.
©astromedium annette kok

Google Translate

May 8th The 18-degree Sun Bull is favorable with Pluto and there is also the Pars Fortune, or the happiness point. This is a beautiful energy. Mercury and Uranus are precisely aligned. In the afternoon / evening, the Moon passes this point in opposition. This gives rise to disturbances in traffic and communication, but also gives rise to storms, natural disasters, insurgency and attacks. [Flying] Traffic and the Internet can be a huge obstacle here.
One day so to be careful. Unforeseen things can happen.

May 9th the energy is still fierce. The Moon is in Scorpio, which always gives a more intense atmosphere. In addition, Mercury and Uranus are still aligned. Conversations are still misunderstood or are unreasonable. Once again a day to relax, although there are certainly positive influences. Because we move to a full moon, we are somewhat more sensitive than others and we get faster.
© astromedium annette kok

981865_352173221582725_1077265006_o

Advertentie