4 Mei de Maan eind Leeuw staat aligned met de Node en samen maken ze een mooie vuurdriehoek met Saturnus, Uranus en Mercurius. Mercurius loopt inmiddels weer Direct, maar staat nauw samen met Uranus. Dit geeft nog steeds verwarring op communicatief, technisch vlak en op het gebied van verkeer en luchtvaart. Er ontstaan nog steeds vertragingen of vreemde omstandigheden. Toch zal de mooie driehoek de meeste situaties in goede banen leiden. In Nederland is het de dag van de dodenherdenking van de slachtoffers van WO II. Mercurius en Uranus samen vormen een mooie energie samen om hier bij stil te staan.

5 Mei in Nederland vieren we Bevrijdingsdag. De Maan staat halverwege het sterrenbeeld Maagd en maakt enerzijds een driehoek met de Zon in Stier en Pluto in Steenbok. Dit is enerzijds goed voor aardse en materiële zaken en ook wel gebeurtenissen op het vlak van romantiek, etentjes, genieten ed. Maar de Maan vormt ook een oppositie met Neptunus in Vissen en samen maken ze een T-kruis met Mars. Dit geeft humeurigheid en zorgt voor ondoordacht handelen. De schade en het effect zal waarschijnlijk beperkt kunnen blijven vanwege de mooie aspecten met de Zon en Pluto, maar toch is er voorzichtigheid geboden in het [lucht]verkeer en op het water.
Fijne Bevrijdingsdag!
©astromedium annette kok

Google Translate

May 4th Moon End Lion stands aligned with the Node and together they make a beautiful fire triangle with Saturn, Uranus and Mercury. Mercury is running again, but closely associated with Uranus. This still confuses communication, technical and traffic and aviation. There are still delays or strange conditions. Nevertheless, the beautiful triangle will guide most situations. In the Netherlands, it is the day of the death reminder of the victims of WW II. Mercury and Uranus together form a beautiful energy to keep calm.

May 5 in the Netherlands we celebrate Liberation Day. The Moon is halfway through the zodiac sign Virgin and, on the one hand, creates a triangle with the Sun in Bull and Pluto in Capricorn. This is good for earthly and material matters, as well as events in the area of ​​romance, meals, etc. But the Moon also forms an opposition with Neptune in Fish and together they make a T-cross with Mars. This gives moodiness and careless action. The damage and effect may be limited due to the beautiful aspects of the Sun and Pluto, but caution is given in the air and on the water.
Happy Liberation Day!
© astromedium annette kok

10430456_773514059385954_1027261375819898883_n