28 Apr. De Maan staat in de ochtend samen met Mars. Een vierkant naar Neptunus beïnvloedt ons humeur toch enigszins negatief. In het negatieve geval zorgt het voor discussie en conflicten, vooral omdat Mercurius en Uranus samen staan. In het meest positieve scenario pakken we juist een oud klusje aan en weten het succesvol af te ronden.

29 Apr. de Maan eind Tweelingen zorgt voor een vrolijker stemming. We zoeken meer de gezelligheid op. Mercurius is nu helemaal achter Uranus langs gegaan en staat nog steeds retrograde. Oudere kwesties van enkele weken geleden worden weer actueel. De planeet van de romantiek en liefde, Venus, is het sterrenbeeld Ram ingekomen. Niet de meest romantische stand voor deze planeet, maar het zorgt wel voor onverwachte ontmoetingen en maakt liefde op het eerste gezicht mogelijk.

30 Apr. de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Kreeft en voelt zich hier prima bij. Deze gevoelige en sensitieve sfeer wordt nog eens versterkt door de positie van de Zon 10 graden Stier. Het geeft sensuele en romantische gevoelens, hetgeen prima uitkomt voor deze zondag.
De Node staat op het punt om van het sterrenbeeld Maagd naar het teken Leeuw over te gaan, waar dit astrologische punt de komende tijd [ruim een jaar tot 1,5 jaar] zal verblijven.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

28 Apr. The Moon is in the morning together with Mars. A square to Neptune affects our mood somewhat somewhat. In the negative case, it causes discussion and conflicts, especially because Mercury and Uranus are together. In the most positive scenario, we just get an old job and know how to finish it successfully.

29 Apr. The Moon End Twins creates a happy mood. We are looking for more cosiness. Mercury has now gone completely behind Uranus and is still retrograde. Older issues a couple of weeks ago will be up to date. The planet of romance and love, Venus, has entered the zodiac sign Ram. Not the most romantic position for this planet, but it creates unexpected encounters and makes love at first sight possible.

30 Apr. The Moon is now in the zodiac sign Kreeft and feels good at it. This sensitive and sensitive atmosphere is further enhanced by the position of the Sun 10 degrees Bull. It gives sensual and romantic feelings, which is good for this Sunday.
The node is about to pass from the zodiac sign Virgo to the sign of Leo, where this astrological point will remain in the coming period [over a year to 1.5 years].
Nice weekend!
© astromedium annette kok

12195851_924496730954352_4973314777788929087_n (1)