22 Apr. de Maan voegt zich bij Neptunus in het sterrenbeeld Vissen. Dit is voor deze zaterdag niet vervelend, want we kunnen rustig aan doen, mijmeren over van alles en nog wat, toekomstplannen maken, creatief bezig zijn of gewoon gezellige dingen doen. De Zon in Stier zorgt er nog eens extra voor, dat we het rustig aan doen. We willen genieten, gezellig samen zijn en daarbij hoort ook een hapje en een drankje. De planeet van de liefde, Venus, staat nog wel steeds exact vierkant met Saturnus, maar ze loopt weer vooruit en van Cheiron af. Dus langzaam maar zeker keert de liefde en het vertrouwen weer terug in ons leven. Mars, de planeet van actie en seksualiteit is het sterrenbeeld Tweelingen in gekomen. Op zich is dit niet slecht, want het zwakt de agressieve sfeer iets meer af.

23 Apr. de Maan staat samen met Cheiron. We doen deze zondag dunnetjes over, waar we de afgelopen weken onder gebukt gingen. Herinneringen, zelfmedelijden, verdriet en oud zeer. We zijn super gevoelig. Gelukkig worden er wel mooie aspecten gemaakt naar Pluto en Mars. In de avond tussen 19.00 en 24.00 Ned. tijd kunnen we weer even opgeschrikt worden door vervelend wereldnieuws.

24 Apr. De Maan staat oppositie met Jupiter en vierkant Pluto. Venus, Cheiron vierkant Saturnus en Mercurius loopt weer helemaal terug naar Uranus. Een dag om op onze tenen te lopen, want mensen hebben korte lontjes, niet voor rede vatbaar en er kan weer van alles gebeuren. Het enige goede aspect is Mercurius, Uranus driehoek naar Saturnus. Laten we ons focussen op het positieve en de communicatie en misverstanden verbeteren en oplossen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

22 Apr. The Moon joins Neptune in the zodiac sign Fish. This is not annoying for this saturday, because we can calm down, remind me of everything and anything, make plans for the future, be creative, or just do fun things. The Sun in Taurus adds an extraordinary effort to keep calm. We want to have a nice time together and have a snack and a drink. The planet of love, Venus, is still exactly square with Saturn, but she walks back forward and from Cheiron. So slowly but surely, love and trust turn back into our lives. Mars, the planet of action and sexuality has entered the zodiac sign Gemini. In itself, this is not bad, because it aggravates the aggressive atmosphere.

23 Apr. The Moon stands with Cheiron. We are doing dunneties this Sunday, where we went down the last few weeks. Memories, self-esteem, sadness and old very. We are super sensitive. Fortunately, beautiful aspects are made to Pluto and Mars. In the evening between 19.00 and 24.00 Ned. Time can be frightened by annoying world news.

24 Apr. The Moon is opposed to Jupiter and square Pluto. Venus, Cheiron Square Saturn and Mercury are all the way back to Uranus. One day to walk on our toes, because people have short amounts of money, not reasonable and everything can happen again. The only good aspect is Mercury, Uranus triangle to Saturn. Let’s focus on the positive and improve communication and misunderstandings.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

970209_308394762627238_288065233_n

Advertentie