15 Apr. de Maan staat in het vurige sterrenbeeld Boogschutter. Hierbij maakt zij een vierkant achtereenvolgens met Neptunus, Cheiron en Venus Retrograde. Deze laatste twee staan aligned, net als de Zon en Uranus. De gemoederen zijn hierdoor verhit. Men heeft weinig geduld en over het algemeen hangt er een onverdraagzame en gestreste stemming. Ook het wereldgebeuren reageert hierop. Aanslagen zijn eerder regelmaat dan uitzondering. Wees voorzichtig met de Paasboodschappen doen, want dat is een gespannen toestand. Laat je niet in deze negatieve emoties meezeulen en trek je lekker terug op een voor jou vreedzame plek.

16 Apr. deze dag verloopt vooral heel wisselend. De Maan staat heel gunstig naar de Zon, Mercurius en Uranus, waardoor we over veel energie beschikken en mooie ideeën krijgen. We voelen ons aan de ene kant optimistisch en hoopvol gestemd, maar ons humeur kan ineens omslaan vanwege een trigger of prikkel die ons in een nostalgische en melancholische stemming brengt. Dat komt omdat de Maan zich in negatieve zin verbindt met Cheiron Venus samen. Venus is helemaal teruggelopen naar Cheiron, waardoor we liefdeslessen en herinneringen aan eerdere relaties nogmaals mogen doornemen.

17 Apr. deze tweede Paasdag kan heel aangenaam verlopen. De Maan staat heel gunstig naar Mercurius, waardoor er goed een gesprek te voeren is; er kunnen herinneringen opgehaald worden of zomaar gezellig gebabbeld worden.

18 Apr. dit wordt weer zo’n dag waarop alles kan gebeuren; van enorme verrassende en mooie dingen tot onheilspellende zaken. Het wereldgebeuren heeft hier wederom erg veel hinder van. De Maan en Saturnus verbinden zich, hetgeen altijd een zware energie geeft. Dat in combinatie met de bijzondere standen van de Zon en Venus, geeft het positieve, maar ook negatieve uitingen.De Zon staat nog aligned met Uranus en bijna met Mercurius Retrograde en venus staat aligned met Cheiron, hetgeen voor veel pijnlijke herinneringen zorgt. Daarnaast wordt er een negatieve verbinding gemaakt met Jupiter Retrograde. We kunnen het geluk een handje helpen door vooral positief gestemd te blijven.
Vrolijk Paasfeest!

©astromedium annette kok

google translate

15 Apr The Moon is in the fiery constellation Sagittarius. It should be makes a square successively with Neptune, Chiron and Venus Retrograde. These last two are aligned, like the Sun and Uranus. Tempers are thus heated. They have little patience and generally there’s a bigoted and stressed mood. The world reacts to happen. Attacks are frequently rather than the exception. Be careful to do with Easter messages, because that is a tense situation. Do not let this negative emotions lug around and pull back on a nice peaceful place for you.

Apr 16 this day especially going very variable. The Moon is very favorable to the Sun, Mercury and Uranus, so we have a lot of energy and get good ideas. We feel optimistic on the one hand and hopeful, but our mood can suddenly change because of a trigger or stimulus that puts us in a nostalgic and melancholic mood. That’s because the Moon undertakes negatively with Chiron Venus. Venus is all declined to Chiron, which we love lessons and memories of past relationships may go through again.

Apr 17 Easter Monday this can take place very pleasant. The Moon is quite beneficial to Mercury, which is good to have a conversation; There memories can be retrieved or just chatted cozy.

Apr 18 This is another day in which anything can happen; huge surprising and beautiful things to ominous things. World events is here again a lot of inconvenience. The Moon and Saturn undertake, which always gives a heavy energy. That coupled with the particular positions of the Sun and Venus, shows the positive, but also negative uitingen.De Sun is still aligned with Uranus and almost with Mercury Retrograde Venus and is aligned with Chiron, which creates a lot of painful memories. In addition, there is made a negative connection with Jupiter Retrograde. We can luck help by staying mostly positive.
Happy Easter!
© Astro medium annette kok

1395958_468096969990349_472699044565250177_n