30 Mrt. de Maan staat in het sterrenbeeld Stier en staat daarbij aligned met Mars. Meestal geeft dit veel energie. We hebben misschien even moeite om aan de klus te beginnen, maar eenmaal bezig, dan weten we niet van ophouden. Deze stand geeft liefde voor de natuur, maar ook voor goede voeding, plezier, erotiek en alles wat het leven veraangenaamt. Het mooie sextiel naar Neptunus verhoogt ons gevoel voor schoonheid, kunst en artisticiteit. Zowel lekker buiten in de tuin klussen of eten als zowel creatief bezig zijn geeft deze dag voldoening. De Zon in Ram maakt even geen aspecten. Deze invloed is er wel, maar veel meer op de achtergrond.

31 Mrt. Venus loopt in haar Retrogradestand helemaal terug van het sterrenbeeld Ram naar Vissen. De liefdeslessen van eind januari/begin februari worden weer actueel. De Maan en Mars staan nog steeds prachtig en maken vandaag zelfs een hele mooie driehoek met Pluto. De Maan wil nog steeds Bourgondisch genieten, en dat is een uitstekend begin van het weekend!
Volgens de weersverwachtingen gaat het weer ook een beetje meewerken. Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

Mar 30. the Moon is in Taurus and is thereby aligned with Mars. Usually this gives a lot of energy. We might just as well to start the job, but once engaged, we do not know when to stop. This position gives a love of nature, but also for good food, fun, eroticism and everything that make life more enjoyable. The nice sextile to Neptune increases our sense of beauty, art and artistry. Both sit outside chores in the garden or eat as well be creative displays this day satisfaction. The Sun in Aries does not just aspects. This influence is there, but rather in the background.

31 Mar. Venus passes in its Retro Grad Stand way back from the constellation Aries to Pisces. Love lessons from late January / early February will be resurfaced. The Moon and Mars are still beautiful and even today make a beautiful trine to Pluto. The Moon will still enjoy exuberant, and that’s a great start to the weekend!
According to the weather forecasts, the weather is a bit cooperate. Nice weekend!
© Astro medium annette kok

10300688_480299158770130_279600581654709463_n