17 Mrt. Met de Maan in Schorpioen belooft het een intense dag te worden wat onze gevoelens betreft.We kunnen alles zeggen over het sterrenbeeld Schorpioen, maar het is zeker niet oppervlakkig. Vandaag graven we diep in andermans en ons eigen psyche. Halen herinneringen op, snijden gevoelige onderwerpen aan, denken aan oud zeer en trauma. De onderwerpen zijn soms pijnlijk, want de Zon en Cheiron staan nog steeds heel dicht bij elkaar in het sterrenbeeld Vissen [nog geen 3 graden van elkaar verwijderd]. Het teken Schorpioen wordt ook gekoppeld aan romantiek en intimiteit. Het mooie aspect tussen de Maan en de Zon belooft veel positiefs voor de avond en het begin van het weekend.

18 Mrt. Venus en Mercurius staan heel dicht bij elkaar, namelijk op 8 en 9 graden Ram. Onderling maken ze een mooi contact, maar samen maken ze geen verbinding met andere planeten.Je kan als het ware zeggen, dat Mercurius en Venus even onderling samenspraak hebben. Communicatie met elkaar zonder buitenstaanders. Voor verliefde stellen is dit een geweldige stand, maar anderen voelen zich wellicht buiten gesloten.

19 Mrt. De Maan maakt een mooie vuurdriehoek met Venus, Mercurius en later met Uranus. Het zorgt er ook voor dat we actief zijn en graag naar buiten willen. het maakt ons energiek en ondernemend. De zondag is dus een prima stand om lekker weg te gaan. Uitwaaien op het strand of wandelen in de bossen. Ook het onderhoud van de tuin kan nu prima gedaan worden. Ga liever niet ergens op visite waar niets te beleven valt, want met zoveel sportieve invloeden geeft het beslist geen “zitvlees”.

©astromedium annette kok

Google Translate

17 Mar. With the Moon in Scorpio promises to be an intense day what our feelings betreft.We can say anything about the constellation Scorpio, but it is certainly not superficial. Today we dig deep into other people’s and our own psyche. Reminisce, cutting sensitive subjects, reminiscent of old wounds and trauma. The subjects are sometimes painful, because the Sun and Chiron are still very close together in the constellation Pisces [almost 3 degrees away from each other]. Scorpio is also associated with romance and intimacy. The beautiful aspect between the Moon and the Sun bodes positive for the evening and the start of the weekend.

18 Mar. Venus and Mercury are very close together, ie on 8 and 9 degrees Aries. Among themselves they make a nice touch, but together they do not connect to other planeten.Je can truly say that Mercury and Venus have any mutual consultation. Communication with each other without outsiders. For loving couples this is a great position, but others may feel excluded.

19 Mar. The Moon makes a nice fire triangle with Venus, Mercury and later with Uranus. It also ensures that we are active and like to go out. it makes us energetic and enterprising. Sunday is a good position to get time away. Walk on the beach or hiking in the woods. The maintenance of the garden can be done now fine. Neit rather go somewhere on business where nothing much happens, because with so many sporting influences gives absolutely no “zitvlees”.

© astromedium annette kok

616047_205771026222946_1069375172_o

Advertentie