Een dag na de verkiezingen. Uitslag is bekend. Over gister vertelde ik dat velen “not amused” zouden zijn. Dat is zeker zo. Voor vele stemmers een teleurstellende uitslag, die hadden gehoopt op vernieuwing.
De Zon en Cheiron gaan nog steeds hand in hand op 24/25 graden Vissen in de aanloop naar een vierkant met Saturnus.
De Maan in Schorpioen staat oippositie met Mars.
Allemaal geen lekkere standen om een coalitie te gaan vormen. Verdeeldheid en oppositie.
Jupiter [nog steeds Retrograde] stevens zo dadelijk toch weer af op een oppositie met Uranus, dan beleven we het allemaal opnieuw.
Het enige positieve hieraan zijn Venus en Mercurius, maar die buiten met elkaar geen aspecten maken.
Kenmerkend voor de verkiezingsuitslag. Veel onvrede, maar we gaan gewoon door en vooral heel strategisch!
©astromedium annette kok

Google Translate

A day after the elections. Results are known. About yesterday I was told that many were “not amused”. That’s definitely true. For many voters a disappointing result, which had hoped for renewal.
The Sun and Chiron still go hand in hand at 24-25 degrees Pisces in the run-up to a square to Saturn.
Moon in Scorpio oippositie with Mars.
Not all nice position to form a coalition. Division and opposition.
Jupiter [still Retrograde] Stevens shortly yet again down on an opposition to Uranus, we experience it all again.
The only positive to this are Venus and Mercury, but that do not make issues out together.
Typical of the election results. Much discontent, but  we were going and above all strategically!
© astromedium annette kok

cheiron

Advertentie