1 Mrt. Een speciale dag voor mij, mijn verjaardag en mijn zaak bestaat 10 jaar [morgenavond kies ik een winnaar voor het gratis consult, mits je dit bericht via mijn Facebookpagina Astromedium liked en deelt, zet dan je naam onder het bericht op mijn Facebooksite en waarom je het gratis consult wil winnen].

Twee dagen voor mijn geboorte was er een Solareclips, net als dit jaar en ook Jupiter was prominent aanwezig in mijn horoscoop, evenals dit jaar. Nu staat Jupiter min of meer tegenover de plek tijdens mijn geboorte, maar een mooie bijkomstigheid is dat de Maan en Venus aligned staan met mijn geboorteJupiter. Ook de Node staat bijna precies oppositie. Mooi in de Solar is de Maan conjunct met Venus; die energie neem ik het hele jaar mee. Ook Neptunus vergezelt mijn Zon, terwijl Jupiter op mijn geboorte Neptunus staat. Het is in ieder geval goed voor de creativiteit.

Voor iedereen is dit een mooie energie, want het betreft positieve planeten, die voornamelijk over de liefde en romantiek gaan. Ze gaan hand in hand in het teken Ram. Dit kan plotselinge verliefdheid geven en toevallige ontmoetingen, ook met dierbaren uit het verleden.

2 Mrt. De Maan ontmoet Uranus, Mars en maakt daarbij een oppositie met Jupiter. Dit maakt een beetje lichtgeraakt. Vooral haastige klussen zijn nu niet goed. Het mooie aspect met Saturnus maakt echter veel goed en zorgt voor concentratievermogen en degelijkheid. Vandaag staan de Zon en Neptunus exact aligned. Hierdoor kunnen we mystieke ervaringen hebben, mooie dromen, prachtige inzichten of creatieve impulsen.

3 Mrt. De energie is een stuk rustiger met de Maan in Stier. Dat wordt genieten geblazen, want de Maan maakt prachtige aspecten naar de Zon en Neptunus en ook naar de Node. Dit is een heerlijke energie, waarbij we het deze zaterdag lekker rustig aan doen en willen genieten van al het goede wat op ons pad komt. Hier hoort prettig gezelschap bij en lekker eten.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate Photo via EarthSky

1 Mar. A special day for me, my birthday and my company exist 10 years [tomorrow I pick a winner for the free consultation, provided you this message via my Facebook page Astro Medium liked and shares, then put your name under the message on my Facebook site and why you want to win the free consultation].

Two days before I was born, there was a Solar clips, like this year, and Jupiter was prominent in my horoscope, as well as this year. Jupiter is now more or less opposite the place during my birth, but is a nice coincidence that the Moon and Venus are aligned with my birth Jupiter. The Node is almost exactly the opposition. Beautiful in the Solar Moon is conjunct with Venus; I take that energy throughout the year. Neptune also accompanies my Sun, while Jupiter is on my birth Neptune. It is in any case good for the creativity.

For everyone, this is a nice energy as it relates to positive planets, which are mainly about love and romance. They go hand in hand in the sign of Aries. This can cause sudden infatuation and chance encounters, whether with loved ones from the past.

2 Mar. Moon meets Uranus, Mars and buys an opposition with Jupiter. This is a little touchy. Especially hasty jobs are not good. However, the beautiful aspect with Saturn makes a lot of good and creates concentration and thoroughness. Today, the Sun and Neptune exactly aligned. This allows us to have mystical experiences, beautiful dreams, great insights or creative impulses.

3 Mar. The energy is a lot quieter with the Moon in Taurus. That is pure enjoyment, because the Moon makes wonderful aspects to the Sun and Neptune and also to the Node. This is a wonderful energy, we do it this Saturday nice and quiet and want to enjoy all the good that comes our way. Here belongs in pleasant company and good food.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

16999095_10154083127296853_7882161860696460830_n

Advertentie