13 Feb. de Maan staat in het dienstbare teken Maagd. Dit geeft concentratievermogen en helpt ons bij het afmaken van lastige klusjes. Valt er iets op te ruimen of schoon te maken, dan kunnen we deze stand hier goed bij gebruiken. Eveneens voor [achterstallige] correspondentie.  De Maan staat gunstig naar Pluto en ongunstig naar Saturnus. Het is een beetje een nietszeggende dag, waarbij we in de avond snel vermoeid raken.

14 Feb. Vandaag is het Valentijnsdag. Op zijn minst verwachten we mooie sterrenstanden op deze dag. Met de Maan in het liefdevolle teken Weegschaal zit het wel goed met onze romantische gevoelens. Vooral het mooie driehoek naar Mercurius in Waterman springt er uit. We kunnen iets origineels verwachten, want Waterman zit altijd vol aparte ideeën. Ook de gesprekken verlopen goed. De botsing met de planeten Venus en Mars [en later Uranus] geven ons toch niet het resultaat wat wij van deze dag in gedachten hadden.

15 Feb. de Maan staat naast Jupiter. Bij heldere hemel geeft dit ook met het blote oog een spectaculair zicht op Jupiter. Helaas zweept het onze gevoelens behoorlijk op, want samen staan zij oppositie met Uranus. Het activeert hierbij het T-kruis, waar we al een poosje last van hebben. Aan de slag maar weer met onze innerlijke demonen en kijken wat we los willen laten, vernieuwen en verbeteren. In de avond trekt de stemming bij vanwege het naderende gunstige aspect met de Zon, eind Waterman.
©astromedium annette kok

Google Translate

13 Feb The Moon is in the servile sign of Virgo. This gives concentration and helps us finish tiresome chores. Is there to clean or clean something up, then we can use this position here good at. Also for [behind firm] correspondence. The Moon is favorable and unfavorable to Pluto to Saturn. It’s a bit of a bland day where we get tired quickly in the evening.

14 Feb Today is Valentine’s Day. At the very least we expect beautiful stars teeth on this day. With the Moon in the sign of Libra is loving it right with our romantic feelings. Especially nice trine to Mercury in Aquarius stands out. We can expect something original, because Aquarius is always full of separate ideas. The talks are progressing well .. The collision with the planets Venus and Mars [and later Uranus] us not give the results that we had in mind these days.

15 Feb Moon is next to Jupiter. The blue it gives to the naked eye a spectacular view of Jupiter. Unfortunately stirs our emotions properly, because together they are opposition to Uranus. These activates the T-cross, where we have been for a while affected. Getting Started again with our inner demons and see what we want to release, renew and improve. In the evening, the mood moves in for the impending favorable aspect with the Sun, the end of Aquarius.
© astromedium annette kok

10154017_469147229885323_581103680097734832_n