4 Feb. de Maan staat in het Sterrenbeeld Stier en maakt gunstige aspecten naar Pluto en later Mercurius. Geen verkeerde standen om het weekend mee te beginnen. Er hangt een gemoedelijke sfeer en ook belangrijke gesprekken kunnen nu gevoerd worden. Venus is het sterrenbeeld Ram binnen gekomen en staat dicht bij Mars. Samen profiteren zij nu nog van de gunstige energie van dit teken. Het maakt energiek, eerlijk, ondernemend en actief. Na hard werken kan je ’s avonds lekker luieren. Er is volop romantiek. Deze stand geeft ook liefde op het eerste gezicht!

5 Feb. de Maan in Tweelingen maakt wederom gunstige aspecten, ditmaal naar Venus en Mars en later naar de Zon. Het is een prima stand om visites te doen of te ontvangen. Het brengt gezelligheid en er hangt een vrolijke stemming. Prima standen om de zondag mee door te komen!

6 Feb. de Maan staat weliswaar recht tegenover Saturnus, waardoor de stemming iets minder optimistisch wordt, maar de mooie driehoek naar de Zon en Jupiter maakt ons daarentegen hoopvol en optimistisch. Doordta de Maan een belangrijke brug vormt inzake het T-kruis tussen Jupiter en Uranus, kunnen we vandaag deze kracht gebruiken om blokkades voor onszelf op te ruimen. Hierbij is het belangrijk om zaken niet al te persoonlijk op te vatten en alles met humor te aanschouwen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

4 Feb. The Moon is in the constellation Taurus and is beneficial aspects to Pluto and Mercury later. Not a bad position to start the weekend. There is a friendly atmosphere and also important calls can be made now. Venus came into the constellation of Aries and is close to Mars. Together they now benefit from the positive energy of this sign. It makes energetic, honest, enterprising and active. After hard work you can ’s lazy evenings. There is plenty of romance. This position also gives love at first sight!

5 Feb. Moon in Gemini makes favorable aspects again, this time to Venus and Mars and later to the sun. It’s a good position to make or receive visits. It brings fun and a cheerful mood hangs. Excellent position to get along by Sunday!

6 Feb. Although the Moon is opposite Saturn, so the mood is slightly less optimistic, but the beautiful trine to the Sun and Jupiter on the other hand makes us hopeful and optimistic. Doordta the Moon is an important bridge on the T-cross between Jupiter and Uranus, we can use this power today to clear blockages for ourselves. It is important to grasp not too personal affairs and to see everything with humor.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

6681_292874664179248_475712838_n