16 Jan. de Maan in het sterrenbeeld Maagd maakt een oppositie naar Mars en Cheiron in Vissen, maar maakt een gunstig aspect met Pluto.
Een oude pijnlijke kwestie of herinnering speelt op. Venus maakt een prachtige verbinding met Neptunus. Dit geeft ons creativiteit. Het is goed om naar onze intuïtie te luisteren.

17 Jan. de Maan is het sterrenbeeld Weegschaal binnengekomen. Na de mooie driehoek met de Zon volgt er eerst een vierkant naar Mercurius. Dit is een mindere energie om gesprekken te voeren. Er is verwarring of je betrapt anderen op leugens of roddelen. De Maan, Venus en Mars zorgen samen wel voor een mooie liefdesenergie.

18 Jan. de Maan voegt zich bij Jupiter. Samen zijn ze sterk en samen maken zij een mooie verbinding met Saturnus. Een goede dag voor serieuze onderwerpen. Ook om tot actie te komen. Mars en Cheiron zijn aligned. Een oud trauma of een oude wond houdt ons bezig.
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Patrick Prokop via EarthSky

16 Jan the Moon in Virgo makes an opposition to Mars and Chiron in Pisces, but this is a favorable aspect with Pluto.
An old painful issue or memory plays. Venus makes a wonderful connection with Neptune. This gives us creativity. It is good to listen to our intuition.

17 Jan the Moon is in the constellation of Libra. After the beautiful triangle with the Sun follows first a square to Mercury. This is a lesser power to conduct interviews. There is confusion whether you catch others on lies or gossip. The Moon, Venus and Mars combine well for a beautiful love energy.

18 Jan the Moon joins Jupiter. Together, they are strong and together they make a nice connection with Saturn. A good day for serious topics. Also to take action. Mars and Chiron are aligned. An old trauma or old wound keeps us busy.
© Astro medium annette kok

15972493_10153973122521853_2517668945649396738_o