9 Jan. We gaan een paar heftige dagen tegemoet. De Maan staat vierkant met een hele planetenschare in het sterrenbeeld Vissen, zoals Venus, Mars, Neptunus en Cheiron. Het T-kruis van vorig jaar wordt hier mee afgesloten. We kunnen heel veel oud zeer oplossen. Het is een emotionele periode, waarbij we uit onze comfortzone gehaald worden. Bovendien zijn we in de aanloop van de Volle Maan van 12 jan. Hierbij staat de Maan in haar eigen teken Kreeft en is dus dubbel zo krachtig. Met de planeten Mercurius en Uranus vooruit lopend voelt het alsof we in een rollercoaster zitten.

10 Jan. De Maan op de laatste graden Tweelingen staat tegenover Saturnus en Mercurius. Hierbij wordt een vrij zeldzame rechthoek gevormd. Planeten op de laatste graden vormen altijd een bepaalde uitdaging, omdat de energie van het desbetreffende sterrenbeeld dan nog even extra naar buiten komt. Het zwengelt onderwerpen zoals terrorisme en religie aan.

11 Jan. de Maan in eigen teken Kreeft en één dag voor de Volle Maan. We zijn super gevoelig en de tranen vloeien snel. Maar er is ook plaats voor een lach, want met een mooie driehoek naar Venus en Mars [en Neptunus en Cheiron in Vissen] kan het toch een aller aardigste dag worden, met veel liefde, begrip en medeleven voor elkaar.
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Nils Ribi via EarthSky

9 Jan. We go a few intense days to meet. The Moon is square with a whole bevy planet in the constellation Pisces, like Venus, Mars, Neptune and Chiron. The T-Cross last year is completed with this. We can solve very many old. It’s an emotional time, where we are taken out of our comfort zone. Moreover, we are in the run of the Full Moon Jan 12. It is the Moon in its own sign of Cancer and is twice as powerful. The planets Mercury and Uranus forward running feels like we’re in a rollercoaster.

10 Jan The Moon on the last degrees Gemini is opposite Saturn and Mercury. This is a fairly rare rectangle is formed. Planets in the last degrees are always a particular challenge because the energy of the respective constellation than a bit extra comes out. The Cranks issues such as terrorism and religion.

11 Jan the Moon in its own sign of Cancer and the day before the full moon. We are very sensitive and the tears flow quickly. But there is also room for a laugh, because with a beautiful trine to Venus and Mars [and Neptune and Chiron in Pisces] it can still be a most charming day, with lots of love, understanding and compassion for each other.
© astromedium annette kok

15874790_10153952011071853_1329219352910051088_o