De invloed van de Nieuwe Maan werkt nog na. De veelheid van planeten in het sterrenbeeld Steenbok zorgt voor deze krachtige energie. Met de Maan dicht bij Pluto in een vierkant met Jupiter in Weegschaal en Uranus in Ram, begint de ochtend een beetje tam. De mooie driehoek van Jupiter naar Venus eind Waterman vergoedt veel, waardoor er toch een vreedzame en romantische stemming heerst.

31 Dec. de laatste dag van het jaar begint met een Maan in het teken Waterman. Ze maakt hierbij geen aspecten, waardoor we rustig onze voorbereidingen kunnen treffen voor Oudejaarsavond. Wellicht voelen we ons iets sneller vermoeid, maar met de mooie aspecten van de Zon, Mercurius, Venus, Mars en Saturnus moet het wel een hele gezellige en geslaagde avond worden. Misschien worden er veel herinneringen opgehaald of teruggedacht aan eerdere gebeurtenissen, want Mercurius loopt nog steeds Retrograde.

1 Jan begint tamelijk actief met de Maan midden in het teken Waterman. We hebben grootse plannen en nemen ons veel goede dingen voor. De mooie energie van de Maan naar Jupiter en Uranus zorgt er voor dat we de toekomst hoopvol tegemoet zien.
Een gezellig uiteinde en een gelukkig Nieuwjaar voor 2017!
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Alvin Wu via Stars and Constellations

The influence of the New Moon is still working after. The multitude of planets in the constellation Capricorn gives this powerful energy. The Moon close to Pluto in square to Jupiter in Libra and Uranus in Aries, the morning starts a little tame. The beautiful triangle of Jupiter to Venus final Aquarius compensates much, so there still prevails a peaceful and romantic mood.
Dec. 31 the last day of the year begins with a Moon in the sign of Aquarius. She makes as no aspects which we can calmly take our preparations for New Years Eve. Perhaps we feel tired a little faster, but with the beautiful aspects of the Sun, Mercury, Venus, Mars and Saturn have it be a very pleasant and successful evening. Maybe there are retrieved or thought back many memories of past events, because Mercury is still retrograde.

Jan 1 starts fairly active with the Moon in the middle of the sign of Aquarius. We have big plans and take us many good things. The beautiful energy of the Moon to Jupiter and Uranus ensures that we are hopeful look to the future.
A nice tip and a Happy New Year 2017!
© astromedium annette kok

15747613_1172308402817729_8055219913856255277_n