25 Dec. 1e Kerstdag. Jupiter en Uranus staan exact oppositie. Ten tijde van dergelijke extreme aspecten, vooral van zo’n grote planeet als Jupiter, ontvangen wij de mooiste inzichten. De Maan staat in het mystieke sterrenbeeld Scorpio, hetgeen voor verdieping zorgt. Alle planeten staan tijdens de Kerstdagen en kort daarna aan één kant van de horoscoop. Er staat geen enkele planeet in de sterrenbeelden Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw of Maagd. De nadruk ligt voornamelijk op de sterrenbeelden Steenbok en Vissen. Soberheid en intuïtie, eerlijkheid en compassie, verantwoordelijkheid en saamhorigheid zijn de sleutelwoorden voor deze Kerstdag!

26 Dec. de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Boogschutter en maakt een vierkant naar Mars en Neptunus in Vissen. We voelen ons de 2e Kerstdag iets minder energiek. Het is een mooie dag om rustig aan te doen, plannen te maken en te luieren. Mars en Neptunus zorgt er voor, dat we onze grenzen verleggen en in bepaalde zin ook zelf grenzeloos kunnen zijn.

28 Dec. de Maan begeeft zich naar Saturnus in Boogschutter toe. Normaal gesproken altijd een iets gespannen stand, maar vanwege de mooie aspectering van Saturnus ervaren we er vandaag geen hinder van. Het belooft zelfs een zeer aangename dag te worden, waarbij we verlangen naar buitenlucht, actie en iets meer spanning en avontuur in ons leven. Het vierkant naar Cheiron geeft ons zo nu en dan wel weemoedige gevoelens. Het is een tijd van herinneringen ophalen, verdriet loslaten en nieuwe plannen maken.
Fijne Kerstdagen!
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Summit Travel

25 Dec. 1st Christmas Day. Jupiter and Uranus are exactly the opposition. At the time of such extreme aspects, especially such a large planet like Jupiter, we receive the mooieste insights. The Moon is in the mystical constellation Scorpio, which provides floor. All planets are during the Christmas and shortly afterwards on one side of the chart. There is no planet in the constellation Taurus, Gemini, Cancer, Leo and Virgo. The focus is mainly on the constellations Capricorn and Pisces. Austerity and intuition, honesty, compassion, responsibility and solidarity are the key words for this Christmas!

26 Dec. The Moon is now in the constellation Sagittarius and makes a square to Mars and Neptune in Pisces. We feel 2nd Day a little less energetic. It’s a beautiful day to take it easy, make plans and lazing. Mars and Neptune makes sure that we push our limits and, in some sense themselves can be limitless.

28 Dec. The Moon goes to Saturn in Sagittarius to. Usually always a little tense position, but because of the beautiful ring of Saturn aspect we experienced today not affected. It even promises to be a very pleasant day in which we desire for outdoor, action and a little more excitement and adventure in our lives. The square to Chiron gives us occasionally or wistful feelings. It’s pick a time of memories, grief release and make new plans.
Merry Christmas!
© astromedium annette kok

wintersport-kerst-2013-4