2 Dec. de Maan en Pluto staan samen, maar wel in een T-Kruis naar Jupiter en Uranus.
Dit T-Kruis is een thema voor de komende tijd. Vandaag voelen we extra wat het in ons leven gaat brengen en wat we willen loslaten en wat we willen bereiken. Voor vandaag kan het spanning geven. Gelukkig krijgen we hulp door de gunstige aspecten van de Zon met Mars en Jupiter.

3 Dec. de Maan is aligned met Venus eind Steenbok, weliswaar in een negatief aspect met Jupiter en Uranus, maar hun samenstand is krachtig genoeg om voor een romantische zaterdag te zorgen.

4 Dec. de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Waterman en is vrij van slechte aspecten. Ook de zondag belooft een rustige en romantische dag te worden.

5 Dec. de Maan staat samen met de planeet Mars in Waterman. Normaal geeft deze stand spanningen, boosheid en oproer, maar waarschijnlijk vandaag niet. Het prachtige aspect naar Jupiter haalt juist alle goede eigenschappen naar boven. Het belooft een mooie dag te worden, die ook nog eens uitstekend is voor activiteiten.
Fijn weekend en Gezellige Sinterklaas!
©astromedium annette kok

Google Translate

Dec. 2 Moon and Pluto are together, but in a T-Cross to Jupiter and Uranus.
This T-Cross is a theme for the future. Today we feel extra that will bring it into our lives and what we want to let go and what we want to achieve. it can give power today. Fortunately we get help from the positive aspects of the Sun with Mars and Jupiter.
Dec. 3 Moon is aligned with Venus Capricorn final, albeit in a negative aspect with Jupiter and Uranus, but their conjunction is powerful enough to create a romantic Saturday.

Dec. 4 The Moon is now in the constellation of Aquarius and is free of faults. The Sunday promises to be a quiet and romantic day.

Dec. 5 The Moon is with Mars in Aquarius. Normal mode gives these tensions, anger and rebellion, but probably not today. The wonderful aspect to Jupiter takes just all good qualities upwards. It promises to be a beautiful day, which is also another excellent for business.
Nice weekend and Cozy Santa Claus!
© astromedium annette kok

ay-ramon-sinterklaas-op-dak

Advertentie