21 Nov. de Maan in Leeuw maakt een mooie vuurdriehoek met Saturnus in Boogschutter en Uranus in Ram. Dit is een mooie en vooral ook ijverige energie. Moeten er nog klusjes gedaan worden, dan lukt dat maandag waarschijnlijk wel. De Zon staat op een van de laatste graden van Scorpio, maar wel vrij van slechte aspecten, dus dat heeft geen nadelige invloed voor ons.

22 Nov. de Maan staat inmiddels in Maagd en in de vroege ochtend botst dat met de Zon. We kunnen dan beter geen belangrijke beslissingen doorvoeren. In de middag kruipt de Maan richting de Node, waardoor we wederom mooie inzichten mogen ontvangen.

23 Nov. staat de Zon heel gunstig naar Pluto en Venus. Tijd voor romantiek! Ook Mercurius en Saturnus verbinden zich mooi met elkaar. Een belangrijk gesprek kan aanstaande zijn. Het heeft een beslissende of serieuze ondertoon.

24 Nov. de Maan staat eind Maagd, Mercurius en Saturnus staan aligned en Jupiter staat exact vierkant met Pluto en bijna met Venus. Mercurius en Saturnus springen er heel goed uit, evenals de Maan. Het is een gunstige stand voor gevoelens en gesprekken. Helaas doen Venus en Jupiter niet mee, waardoor liefdesaangelegenheden iets achter blijven. Mars de planeet van actie en seksualiteit staat wel gunstig.
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Greg Hogan

21 Nov Moon in Leo makes a nice fire triangle with Saturn in Sagittarius and Uranus in Aries. This is a beautiful and especially zealous energy. Should be done chores, then manage that Monday probably. The Sun is at one of the last degrees of Scorpio, but is free from bad aspects, so it has no adverse effect for us.

22 Nov. The Moon is now in Virgo and in the early morning clashes that with the sun. We can then better not make any major decisions. In the afternoon the Moon creeps toward the Node, which we again received great insights.

23 Nov. the Sun is very favorable to Pluto and Venus. Time for romance! Also, Mercury and Saturn undertake nicely together. An important conversation may be forthcoming. It has a decisive or serious undertone.

Nov. 24 The Moon is the end of Virgo, Mercury and Saturn are aligned and Jupiter exact square to Pluto and near Venus. Mercury and Saturn jump very good, as well as the Moon. It is a convenient stand for feelings and conversations. Unfortunately, Venus and Jupiter do not change, which means love affairs remain slightly behind. Mars, the planet of action and sexuality is favorable.
©astromedium annette kok

15123469_10153815327376853_2297841163596203382_o

 

Advertentie