17 Nov de Maan in Kreeft zorgt voor een emotionele sfeer. De Maan staat hierbij in haar eigen teken, waardoor haar eigenschappen worden verstertk. Bovendien maakt zij een oppositie naar Venus en Pluto, waardoor romantische zaken niet echt van de grond komen.

18 Nov de Zon en Maan maken een mooie driehoek met elkaar, waardoor de stemming iets verbetert. We krijgen weer meer begrip en vertrouwen in elkaar. De belangrijkste planetaire verandering komt van Neptunus. Deze planeet van creativiteit en verwarring gaat vandaag stationair. Dit kan altijd enig tumult geven en dan juist voor verwarring zorgen.

19 Nov met de Maan oppositie Mars in Leeuw, Jupiter vierkant Pluto en Mercurius vierkant Neptunus kunnen we weinig goeds verwachten. We kunnen zelfs een schandaal of iets opzienbarends te horen krijgen. Het is een zaterdag om vooral rustig aan te doen, want de gemoederen lopen hoog op.

20 Nov de Maan staat gunstig naar Saturnus en Uranus. Deze positieve vuurenergie kunnen we goed gebruiken. Het wordt een actieve dag met een sportief randje. Verder werken er nog steeds een paar negatieve planeetstanden door, die voor opstand en rumoer zorgen.
©astromedium annette kok

Google Translate Photo The World

17 Nov Moon in Cancer creates an emotional atmosphere. The Moon is here in her own sign, thus verstertk its properties. In addition, it makes opposition to Venus and Pluto, making romantic things do not really get off the ground.

Nov 18 Sun and Moon make a nice triangle with each other, which improves mood slightly. We get more understanding and trust in one another. The major planetary change comes from Neptune. This planet of creativity and confusion is idle today. This can always give some commotion and then just create confusion.

Nov 19 with the Moon opposite Mars in Leo, Jupiter square Pluto and Mercury square Neptune, we can expect little good. We can hear even a scandal or something startling claim. It’s a Saturday to do especially quiet because tempers run high.

20 Nov Moon is favorable to Saturn and Uranus. This positive fire energy we can use. It will be a busy day with a sporty edge. Further work is still some negative planetary teeth that provide insurrection and tumult.
©astromedium annette kok

15027732_1684178751892897_2642577108115874867_n