Er zijn mensen die vanwege mijn uitspraak van gister over de presidentsverkiezingen denken dat ik pro Trump ben of pro Wilders. Dat is geenszins het geval. Ik neem hier beslist geen politieke voorkeur in. Ik heb er mee willen zeggen dat met een Mars in Waterman de stem van de opstanding, die van de rebel wordt gehoord. Wanneer een volk zich luid en duidelijk uitspreekt uit onvrede, of dit nu genuanceerd is of niet, dan wint die stem op een gegeven moment. Het is actie en reactie, maar net als met veel dingen, ligt de waarheid altijd in het midden.

10 Nov met de Maan in Vissen driehoek naar de Zon in Schorpioen kunnen we mijmeren over leuke en romantische zaken. De avond heeft in ieder geval een prettige energie.

11 Nov in Holland is het SinterMaarten waarop de kinderen met lichtjes langs de deuren gaan en liedjes zingen. Huis aan huis krijgen ze snoep. Met de Maan in Ram hangt er een energieke sfeer. Ook de rest van de dag verloopt actief. Men is graag buiten en ook graag met de handen bezig. Het is een goede dag om nog achterstallige buitenklusjes te doen.

12 Nov begint iets minder goed. Sommigen voelen zich ronduit niet lekker. De Maan botst eerst met Jupiter en schaart zich dan naast Uranus. Niet echt fijne standen om het weekend mee te beginnen. Uitslapen is nog de beste remedie of gewoon lekker rustig aan doen.In de avond maakt de Maan een mooie driehoek met Venus, waardoor de zaterdag toch nog een romantische afsluiting heeft.

13 Nov deze zondag staat de Maan de hele dag in het teken Stier. Dit is een heerlijke stand om de zondag mee in te luiden, vooral omdat het mooie aspect naar Venus nog werkzaam is. Het is een gunstige dag om lekker te ontspannen, te genieten, visites te doen en heerlijk te eten. De mooie aspecten met de Maan en het sterrenbeeld Stier halen het beste in onszelf naar boven. Het belooft een Bourgondische zondag te worden!

Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Atomic Zen via Stars and Constellations

There are those who because of my statement yesterday on the presidential elections think I am pro Trump or pro Wilders. That is not the case. I assume there is no political preference shall decide. I do not have to say that the voice of the resurrection, heard the rebel with Mars in Aquarius. Should any people loudly and clearly in favor of dissatisfaction, whether it is qualified or not, win that vote at any given time. It is action and reaction, but as with many things, the truth is always in the middle.
Nov 10 with the Moon in Pisces trine to the Sun in Scorpio, we can reminisce about fun and romantic affairs. the evening in any case has a nice energy.

Nov 11 in Holland is SinterMaarten which children with lights go door to door and sing songs. House they get candy at home. With the Moon in Aries there’s an energetic atmosphere. The rest of the day is active. One is like outside and enjoy working with your hands. It’s a good day to do even overdue outside chores.

12 Nov something starts less. Some feel downright unappetizing. Moon collides first with Jupiter and Uranus joins then next. Not really nice position to start the weekend. Sleeping is the best cure or just quietly makes to doen.In evening Moon has a nice triangle with Venus, making Saturday still a romantic ending.

Nov 13 this Sunday, the Moon throughout the day in the sign of Taurus. This is a wonderful position to be replaced with the Sunday, especially since the lovely aspect to Venus is still active. It is an auspicious day to chill and relax, enjoy, make visits and delicious to eat. The beautiful aspects with the Moon and Taurus bring out the best in ourselves upwards. It promises to be a Burgundy Sunday!

Nice weekend! © astromedium annette kok

14925492_1114069101974993_4264066409550815051_n

Advertentie