1 Nov met de Maan in de laatste paar graden van Schorpioen verwerken we de indrukken van de afgelopen Nieuwe Maan, die erg intens was. Het houdt een belofte en een verandering in. We willen niet alleen dichter bij ons gevoel en intuïtie komen, maar ook werken aan meer intimiteit tussen onze dierbaren. Hierdoor zijn we in staat om onze gevoelens te uiten en dit te verwoorden aan onze geliefden. De dinsdag belooft een mooie dag te worden. Pas wat later in de middag worden we iets actiever, maar dat hoort bij de intensiteit van deze Nieuwe Maan.

2 Nov schaart de Maan zich bij Saturnus. Meestal geeft deze stand een bepaalde druk, maar vanwege het mooie aspect met Venus en Jupiter blijft de sfeer toch heel aangenaam en romantisch. Sommige mensen kunnen zelfs een huwelijksaanzoek verwachten. Menig relatie verdiept zich.

Ook op 3 nov kunnen we van deze mooie romantische stand profiteren. De Maan en Venus zijn aligned en dat zorgt voor menig avontuurlijke en intieme uren. De stemming is losjes en ontspannen.

4 Nov begint goed en is het min of meer een voortzetting van de voorafgaande dagen. Alleen in de avond verloopt alles stroever en belanden we in een klein dipje. Dan is het een goede tijd om het iets rustiger aan te doen en meer naar binnen te keren. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Paul Wilson via Stars and Constellations

Nov 1 with the Moon in the last few degrees of Scorpio we process the impressions of the last New Moon, which was very intense. It holds a promise and change. We not only want to get closer to our feelings and intuition, but also work on more intimacy between our loved ones. Because of this we are able to express our feelings and to express this to our loved ones. Tuesday promises to be a beautiful day. Adjust later, we are somewhat more active in the afternoon, but that goes with the intensity of this New Moon.

2 Nov supports the Moon with Saturn. Usually, this mode provides a certain pressure, but because of the beautiful aspect with Venus and Jupiter will remain in the atmosphere yet very pleasant and romantic. Some people may even expect a marriage proposal. Many relationship deepens.

Also on Nov 3, we can take advantage of this beautiful romantic setting. The Moon and Venus are aligned and that makes for many an adventurous and intimate hours. The mood is casual and relaxed.

Nov 4 starts well and is more or less a continuation of the previous days. Only in the evening everything is rougher and we end up in a small dip. Then it’s a good time to do it easy and turning inward. ©astromedium annette kok

14753920_1106427019405868_988493803162949621_o

Advertentie