De Maan in Leo staat maandag 24 okt eind Leeuw en komt rond 25 okt het sterrenbeeld Maagd binnen. Tot die tijd maakt ze mooie aspecten. We voelen de fijne werking ervan. In de avond bereikt de Maan de Node op 11 graden Maagd. Niet allen het T-kruis wordt wederom aangeraakt, maar ook het punt waarop de Zon en Maaneclipsen plaatsvonden. Er kunnen mooie inzichten tot ons komen. We herinneren ons weer wat we willen veranderen in ons gedrag en hoe we er gevoelsmatig mee om willen gaan. Toch voelt dat moment een beetje beladen. We voelen ons veel beter wanneer de Maan de gigantische planeet Jupiter bereikt. Dat is op 27 oktober. Een prachtige stand, die ons veel voordeel oplevert. Eerst komt er nog een mooie driehoek met Pluto en Mars. Dit gebeurt op 26 oktober, hetgeens eveneens heel gunstig is. Let dus op invallen en inzichten. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Astrophotobear

The Moon in Leo is Monday 24 Sep late Leo and comes around Oct 25 in the constellation Virgo. Until then, she makes beautiful aspects. We feel the delicate operation. In the evening the Moon Node reached 11 degrees Virgo. Not all the T cross is again touched, but also the point at which the Sun and lunar eclipses occurred. There beautiful insights can come to us. We remember again what we want to change our behavior and how we instinctively want to go to. Yet that moment feels a bit fraught. We feel much better when the Moon reaches the giant planet Jupiter. That was on 27 October. A wonderful position, which gives us a lot of advantage. First there is a nice trine to Pluto and Mars. This happens on October 26, hetgeens is also very favorable. So beware raids and insights. © astromedium annette kok

14542327_1099709946732666_638998670225907412_o

 

Advertentie