De Zon, Jupiter, Mercurius, de Maan en de Node staan heel dicht bij elkaar in de sterrenbeelden Maagd en Weegschaal. Dit is vooral mooi voor die desbetreffende sterrenbeelden. De vrijdag geeft nog pijnlijke herinneringen. Hierdoor voelen we ons een beetje timide, maar de mooie samenstand geeft ons ook veel energie en voorspoed. 30 Sept rond 22 uur vindt er een Nieuwe Maan plaats op acht graden Libra, mooi dicht in de buurt van Jupiter. Met deze stand kunnen we een nieuwe start maken en aan onszelf werken. Voor de jarigen geeft deze samenstand het hele jaar door een prachtig effect.
1 Okt wordt een rustige dag, met in de avond enige onrustgevoelens vanwege de oppositie van de Maan met Uranus in Ram.
2 Oktober staat de Maan eind Weegschaal en wisselt in de avond van teken naar het sterrenbeeld Scorpio. Hierdoor zijn we vooral ’s avonds tamelijk vermoeid. De stemming wordt ook iets zwaarder en voelt intens aan. Toch kan het weekend heel productief en romantisch worden, omdat de positieve aspecten het winnen van de negatieve aspecten. Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Astrophotobear

The Sun, Jupiter, Mercury, the Moon and Node are very close together in the constellations Virgo and Libra. This is especially nice for those respective constellations. Friday gives more painful memories. This also make us feel a little timid, but the beautiful conjunction gives us a lot of energy and prosperity. Sept 30 around 22 pm a New Moon takes place on eight degrees Libra, pretty close to Jupiter. With this position, we can make a fresh start and work on ourselves. For the age group this conjunction shows throughout the year a stunning effect.
1 Oct will be a quiet day, with the evening some disquiet because of the opposition of the Moon with Uranus in Aries.
October 2, the Moon end of Libra and changes in sign to the constellation Scorpio the evening. This makes us especially in the evening rather tired. The vote is also slightly heavier and feels intensely. Still, the weekend can be very productive and romantic, as the positive aspects of winning the negative aspects. Nice weekend! ©astromedium annette kok

14047296_1062054907164837_8934075965748955072_o

Advertentie