Mercurius loopt in zijn Retrogradeperiode weer helemaal terug naar de Node op 12 graden Maagd. Waarschijnlijk hebben we iets over het hoofd gezien en valt er opnieuw iets te overdenken of te bespreken. In de ochtend van 19 sept gaat de Maan over van het sterrenbeeld Ram naar Stier en verlaat hierbij de nare conjunctie en oppositie met resp Uranus en Venus. Hierdoor verdwijnt eveneens de grimmige sfeer. Het is een goede dag om met voeding bezig te zijn of om te tuinieren of lekker uit te rusten. 20 Sept staat de Maan tegenover Lilith, maar maakt wel een prachtige driehoek naar Mercurius en de Node samen en met Pluto. Let op signalen en gebruik je intuïtie. Er kunnen ook mooie ontmoetingen plaatsvinden. 21 Sept gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Tweelingen en maakt hierbij een gunstig aspect naar de Zon en Jupiter. Dit zijn twee weldoeners, die zorgen voor vrede, geluk en romantiek. Het aspect duurt maar kort, dus benut de mooie vibe! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Richard Fox via Earth Sky

Mercury is in its retrograde period all the way back to the Node at 12 degrees Virgo. We probably have seen missing something and there is again something to think about or discuss. On the morning of Sept. 19, the Moon over the constellation Aries to Taurus and then leave the nasty conjunction and opposition respectively Uranus and Venus. Thereby also disappears the grim atmosphere. It’s a good day to be concerned with nutrition or gardening or have a relaxing break. Sept 20, the Moon in front of Lilith, but it makes a wonderful trine to Mercury and the Node together and Pluto. Attention signals and use your intuition. There can also be beautiful encounters. Sept 21 the Moon goes into the constellation Gemini and this makes a favorable aspect to the Sun and Jupiter. These are two benefactors who care for peace, happiness and romance. The aspect is short, so used the nice vibe! © astromedium annette kok

14291861_10153654546621853_8050762923464400062_n

Advertentie