We beginnen met de gedeeltelijke Maaneclips. Hier is al voldoende over geschreven, dus verder met het aankomende weekend 17 en 18 sept. De rust keert weer. We kunnen de slaap weer vatten en ook emotioneel voelen we ons stabieler. De strijd tussen chaos en structuur hield ons weer in de greep. Zaterdagochtend hebben we nog gevoelens van onvrede. De Maan staat recht tegenover Jupiter, resp op 2 graden Ram en Weegschaal. Ook staan Venus en Uranus oppositie namelijk op 22 graden Weegschaal en Ram. We kunnen het gevoel hebben door pech achtervolgd te worden. Op zondag voegt de Maan zich bij de laatstgenoemde twee aspecten. Pas op met wat je zegt, want een misverstand kan zo ontstaan. Hierdoor forceer je een breuk, vooral in liefdeszaken. Hulp komt uit de hoek van de Node en Mercurius, die mooi driehoek staan naar Pluto. Wees eerlijk, maar ook bedachtzaam, dan blijft dit weekend leuk en romantisch. ©astromedium annette kok

Google Translate

We begin with the partial Lunar Eclipse. Here is enough written about, so continue with the upcoming weekend 17 and 18 September. Anxiety disappears. We can again sleep and we feel emotionally stable. The battle between chaos and structure kept us again in the grip. Saturday morning we have feelings of dissatisfaction. The Moon is opposite Jupiter, or 2 degrees Aries and Libra. Also are Venus and Uranus opposition, namely at 22 degrees Libra and Aries. We may feel to be dogged by bad luck. On Sunday, the Moon joins the latter two aspects. Be careful what you say, because a mistake can be so formed. This allows you forcing a break, especially in love affairs. Help comes from the corner of the Node and Mercury, which are nice triangle to Pluto. Be honest, but also thoughtful, this weekend will be nice and romantic. ©astromedium annette kok

IMG_1721

 

Advertentie