De Maan staat nog in het teken Steenbok, maar maakt wel een mooi aspect met de Zon en Mercurius. Gesprekken komen op gang. 13 Sept heeft de Maan inmiddels de overstap gemaakt naar het sterrenbeeld Waterman. Normaal gesproken voelen we ons hier minder goed onder, maar vanwege de mooie aspecten naar Saturnus en later Mars en Uranus maakt het ons juist actief en alert. De dagen 13 en 14 september zijn goed om veel te presteren. 15 Sept schaart de Maan zich bij Neptunus en raakt hiermee nogmaals het T-kruis aan en tevens het punt waarop er vorige week een Solar eclips plaats vond, althans het tegenoverliggende punt. Hierdoor worden we 15 sept meer gedwongen om naar binnen te keren en te kijken waar wij in het proces zitten van loslaten en opnieuw starten. Donderdag wordt dus een iets emotionelere dag. Vooral omdat we dan dicht tegen een gedeeltelijke Maan eclips aanzitten op 16 sept en wel op 23 graden Vissen. Dan staat de Maan samen met Cheiron. Maar daarover later meer. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Richard Hasbrouck via Earth Sky

The Moon is still in the sign of Capricorn, but it makes a lovely aspect with the Sun and Mercury. Talks get underway. 13 Sept, the Moon already made the transition to the constellation Aquarius. Normally we feel under less well here, but because of the beautiful aspects to Saturn and later Mars and Uranus makes us be active and alert. The days 13 and 14 September are good to perform much. 15 Sept supports the Moon with Neptune and this again takes the T-cross, and also the point where last week a solar eclipse took place, or at least the opposite point. This will we Sept. 15 forced to turn inward and see where we are in the process of releasing and restart. Thursday will be a little more emotional day. Especially because we close to a partial Lunar eclipse sitting on 16 Sept. and well at 23 degrees Pisces. Then the Moon along with Chiron. But more on that later. © astromedium annette kok

14316862_10153641756461853_6817331664868220086_n