1 Sept hebben we een ringvormige Zoneclips. Hierover later meer. Voor deze dagen moeten we nog dealen met het T-kruis tussen de Zon en de Node in Maagd, Neptunus in Vissen en Saturnus en Mars in Boogschutter. We voelen al steeds beter waar de knelpunten liggen in ons leven. Met de komende dagen de Maan door het sterrenbeeld Leeuw willen we nog zoveel mogelijk genieten, van gezellig samen buiten eten, van de zonnestralen profiteren en dankzij de mooie driehoek met Mars, Saturnus en Uranus nog zoveel mogelijk [buiten] klussen. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Jay Jimerson via Earth Sky

Sept 1 we have a ring-shaped zone Clips. More about this later. These days we still dealing with the T-cross between the Sun and the Node in Virgo, Neptune in Pisces and Saturn and Mars in Sagittarius. We all feel better and better where the problems lie in our lives. In the coming days the Moon by the constellation Leo, we want to enjoy as much as possible, outside dining, take advantage of the sunshine and thanks to the nice triangle with Mars, Saturn and Uranus as much as possible [outside] jobs. © astromedium annette kok

14115475_10209097710694366_6528902645781435313_o