De Volle Maan is in aantocht. Rond middernacht van 19 op 20 juli is het zo ver. Morgen voelen we reeds de spanning. Doordat het sterrrenbeeld Kreeft ermee gemoeid is, kunnen wij iets gevoeliger reageren. ook de zee en het weer reageren heftiger. Het is wel goed nieuws wanner het weer verandert met een Nieuwe of een Volle Maan. Ten tijde van de Volle Maan geeft het weer een beeld van de komende veertien dagen. Stormt het dan blijft het 2 weken stormen. is het warm, maar broeierig, dan wordt het mooi weer met veel kans op onweer. Verder is er nog iets bijzonders aan deze Volle Maan. We worden uitgedaagd om in balans te komen met onze mannelijke en vrouwelijke kant in onszelf. De Zon die mannelijke energie weergeeft [ in de mythelogie Apollo] staat in het vrouwelijke teken Kreeft. De Maan die voor de vrouwelijke energie staat [ de tweelingzus van Apollo, namelijk Artemis] voelt zich minder prettig in het kille sterrenbeeld Steenbok. Hierdoor onderzoeken wij of wij zelf mooi in balans zijn met onze vrouwelijkheid en mannelijke kant. Items zoals aanhankelijkheid en verantwoordelijkheid komen aan de orde. Op relationeel vlak spelen vooral onderwerpen als aantrekken en afstoten op. Wanneer je in een dergelijke relatie zit, kan deze Volle Maan jou mooie inzichten geven. Happy Full Moon ©astromedium annette kok

Google Translate Photo: Nair Sankar via Earth Sky

The Full Moon is iapproaching. Around midnight of 19 on July 20 is the day. Tomorrow we already feel the tension. Because the sterrrenbeeld Cancer is involved, we can react more sensitive. also the sea and the weather more reactive. It is good news wanner weather changes with a new or full moon. At the time of the Full Moon passes it an image of the next fortnight. Storms it remains two weeks storms. it is warm but muggy, it will be good weather with a good chance of a thunderstorm. Furthermore there is something special to this Full Moon. We are challenged to come into balance with our masculine and feminine side of ourselves. The Sun [in the myth logy Apollo] represents masculine energy is in the feminine sign of Cancer. The Moon represents the feminine energy [the twin sister of Apollo, namely Artemis] feel less comfortable in the cold constellation Capricorn. Therefore we consider whether we are nicely balanced itself with our feminine and masculine side. Items such as attachment and responsibility are discussed. On relational play especially topics such as attraction and repulsion. When you are in such a relationship, this Full Moon can give you great insights. Happy Full Moon © astromedium annette kok

13716020_10153511887546853_5777541024406700245_n