Helaas heeft de Maan tussen Mars en Saturnus een negatief effect op het wereldgebeuren. Het T-kruis wat al vanaf de herfst vorig jaar van kracht is, heeft sindsdien voor veel aanslagen gezorgd. Het T-kruis neemt pas na oktober af. In september maken we weer een exact vierkant mee. Mars exact 150 graden Uranus is mede verantwoordelijk voor de verschrikkingen die zijn gebeurd in Nice. Voor dit weekend begint de Maan met een vierkant op Neptunus en ook Mars is nog exact 150 graden Uranus. Het blijft onrustig. Bovendien staat de Zon op 24 graden Kreeft en maakt eveneens een exact vierkant met Uranus. De Zon staat hierbij op de vaste ster Pollux, die een negatieve betekenis heeft. De 17e is in ieder geval de Zon over het exacte punt heen en ook Mars volgt. Zaterdag zal nog onrustig aanvoelen, en ook de zondag en maandag voelen zwaar, omdat de Maan vierkant Cheiron staat en daarna aligned is met Pluto. Dit zijn evenmin makkelijke standen. We kunnen hulp verwachten van Venus en Mercurius driehoek naar Satrunus en de Zon driehoek Mars. Het positieve is er ondanks al de zwaarte. Laten we daar voor open blijven staan! Fijn weekend. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Jörgen Tannerstedt via Earth Sky

Unfortunately, the Moon is between Mars and Saturn a negative impact on world events. T-cross that ever since the fall of power last year, has since resulted in many attacks. T-cross take off until after October. In September, we create an exact square it again. Mars exactly 150 degrees Uranus is responsible for the horrors that have happened in Nice. For this weekend the Moon begins with a square to Neptune and Mars is exactly 150 degrees Uranus. It remains unsettled. Furthermore, the Sun at 24 degrees Cancer and also makes an exact square to Uranus. The Sun is here on the fixed star Pollux, which has a negative meaning. The 17th is certainly follows the sun on the exact point around and Mars. Saturday will still feel uneasy, and the Sunday and Monday feel heavy, because the Moon and then clicking on the square Chiron is aligned with Pluto. These are not easy positions. We can expect help from Venus and Mercury trine to Satrunus and the Sun trine Mars. The positive is despite the gravity. Let us remain open! Nice weekend. © astromedium annette kok

13692545_10153505420111853_54793346631399577_n