De daily’s verschijnen ivm zomervakantie niet dagelijks, maar om de paar dagen.
De Maan staat bij Mars in Scorpio. Dit kan verband hebben met de vulkaan uitbarsting. Mars en Maan zijn explosief, vooral in Scorpio. Bovendien heeft Mars een spanningsveld opgebouwd met Uranus [explosies]. Mars gaat nu voor de derde keer over dit punt heen en komt eindelijk uit de 23 graden stand. Dit geeft weer snelheid, ook in ons persoonlijke leven. In de middag staan zowel Maan en Mars exact 150 graden met Uranus, die 24 graden Ram staat. Het geeft onverwachte uitbarstingen, wendingen, maar ook uitvindingen. 15 juli gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Boogschutter en maakt mooie aspecten met achtereenvolgens, de Zon, Mercurius en Venus. Dit is een goede stand voor romantiek en de liefde. Zeker voor serieuze bedoelingen, omdat Saturnus zich wil verbinden. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo via Earthsky

The daily’s appearance due to summer holidays not daily, but every few days.
The Moon is with Mars in Scorpio. This may due to the volcano eruption. Mars and Moon are explosive, especially in Scorpio. Furthermore, Mars has built up a tension with Uranus [explosions]. Mars is now going for the third time on this point comes back and finally out of the 23 degree position. This shows speed, even in our personal lives. In the afternoon are both Moon and Mars exactly 150 degrees to Uranus, which is 24 degrees Aries. It gives unexpected outbursts, twists and turns, but also inventions. July 15 the Moon goes into the constellation Sagittarius and makes beautiful aspects consecutively, the Sun, Mercury and Venus. This is a good setting for romance and love. Especially for serious intentions, because Saturn will undertake. © astromedium annette kok

13680395_10153500632856853_2000570519546901474_o