13584718_10153489874681853_3375161673835121313_oIk hoor momenteel veel mensen klagen, dat ze zo moe zijn. Bij het bestuderen viel me iets op in de Transits. De Maan, de Node en Jupiter staan samen, het geen een geweldige stand is voor iedereen, maar met zijn drieën staan ze tegenover Neptunus. Vooral mensen geboren onder het sterrenbeeld Vissen, Tweelingen en Boogschutter kunnen met vermoeidheid te kampen hebben. Zie het als een zomerschoonmaak van je lichaam. Mercurius staat binnen de invloedssfeer van de Zon, oppositie met Pluto. Bepaalde gesprekken verlopen goed, vooral over gevoelszaken. Zakelijke gesprekken en communicatie mbt geld verloopt stroef. Dit geldt ook op mondiaal vlak. Dit weekend beleven wij prachtige standen, die voor de meesten prettig verlopen. Zij, die gevoelig zijn voor de oppositie naar Neptunus en Pluto ervaren tegenwerking en frustratie. Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo: Sandy de Lenferna

I hear many people complain the moment, they are so tired. In studying I noticed something in the Transits. Moon, the Node and Jupiter are together, it’s not a great position for all but the three of them standing in front of Neptune. Especially people born under the zodiac sign Pisces, Gemini and Sagittarius may have to struggle with fatigue. Think of it as a summer cleaning of your body. Mercury is within the sphere of influence of the Sun, opposition to Pluto. Some talks are progressing well, especially about feeling things. Business conversations and communication about money is awkward. This also applies globally. This weekend we experience beautiful beaches, which expired enjoyable for most. Those who are sensitive to the opposition to Neptune and Pluto experienced opposition and frustration. Nice weekend! © astromedium annette kok