Juno, een planetoïne komt binnen de invloedssfeer van Jupiter. Een zeer krachtige stand, die vrij zeldzaam is. Jupiter gaat over ons welzijn en geluk, terwijl Juno ons liefdesleven beïnvloedt. Juno zegt iets over ons huwelijk, onze Tweelingziel. Met deze constellatie hebben we de komende maanden de gelegenheid om de Ware te ontmoeten of om intensief aan onze relatie te werken. De Maansknoop oftewel onze Lotsbestemming ligt er ook bij. Mensen, die in hun persoonlijke horoscoop planeten of de ascendant op 17 à 18 graden Maagd hebben, kunnen wel eens extra geluk hebben.  Een prachtige stand, die ons ook bij een slecht aspect in onze geboortehoroscoop een stapje verder helpt. Bovendien staan de Zon en Venus ook nog bijna samen. Let vooral op bij toevallige ontmoetingen. Het lot kan jou wel eens gunstig gezind zijn!Wil je graag iemand ontmoeten zoek dan vooral op [spirituele] beurzen en bij zwembaden/wedstrijden. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Earth Sky

Juno, a planetoïne comes within the orbit of Jupiter. A very powerful position, which is quite rare. Jupiter is about our well-being and happiness, while Juno affects our love life. Juno says something about our marriage, our Twin Soul. With this constellation, we have the coming months, the opportunity to meet the True or to work intensively on our relationship. The Node which is our Destiny is there too. People who have their personal horoscope planets or the ascendant at 17 to 18 degrees Virgo, may sometimes have extra luck. A wonderful position, which us a step further helps in a bad aspect in our natal chart. Moreover, the Sun and Venus too close together. Pay particular attention to casual encounters. Fate can sometimes favor you! Do you want to meet someone looking in particular to [spiritual] exchanges and pools / competitions. © astromedium annette kok

13537581_10153481511851853_3085794329966095481_n

Advertentie